Hvem kan få tjenesten?

Tjenesten kan gis til personer som ikke kan dra omsorg for seg selv eller er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Tjenesten skal sikre at nødvendige arbeidsoppgaver som rengjøring, husarbeid og innkjøp av dagligvarer i husholdningen ivaretas slik at personen kan fortsette å bo i egen bolig.
Personer som får tjenesten skal ha et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller av andre årsaker. 

 • Tjenesten foregår i personens eget hjem og omfatter i hovedsak lettere rengjøring, som gulvvask, støvsuging, vask av bad og kjøkken, hjelp med sengetøyskift.
 • Andre oppgaver som kan ytes kan være tømming av søppel, vinduspuss, støvtørk og hjelp med klesvask.
 • Hjelp til innkjøp av husholdningsartikler for personer som trenger dette.

 

Følgende vurderes for tildeling av tjenesten

 • Fyller brukeren kriteriene for tjenester etter Lov om Helse- og Omsorgstjenester?
 • Selvhjelpsferdigheter
 • Vurdering av egne ressurser hos bruker
 • Evt. bidrag fra nærpersoner
 • Tekniske hjelpemidler/tilrettelegging i hjemmet
 • Varighet av tjeneste/revurderingsdato
 • Behov for opplæring, er brukeren i stand til å utføre oppgaven/deler av oppgaven selv etter opplæring fra tjenesteapparatet
 • LEON/BEON-prinsippet - (laveste effektive omsorgsnivå – tjenesten skal gis på rett nivå)
 • Vurdere hverdagsrehabilitering
 • Vurdere om det er andre i husholdningen som kan bidra med praktisk bistand.
 • Vurdere om andre tjenester er mer hensiktsmessig, jmfr. omsorgstrapp.