Hva slags tilbud kan teamet gi?

Målgruppa er deg som bor i egen bolig eller skal etablere deg i egen bolig, og som har psykiske eller fysiske helseplager og/eller rusutfordringer som fører til manglende mestring i dagliglivet.

Formålet med tilbudet er å bidra til opplæring, veiledning og vedlikehold av dagliglivets praktiske gjøremål. Vi vil fremme mestring, selvstendighet og livskvalitet. Formålet er videre at den enkelte får bo og leve selvstendig i eget hjem. 

Vi forventer av deg at du må ha ønske om og behov for slik veiledning, støtte og opplæring. Det kreves egeninnsats og personlig ansvar fra deg som mottaker. 

Teamet kan bistå med:

  • Opplæring og veiledning i hverdagsøkonomi. 
  • Opplæring og veiledning i dagliglivets praktiske gjøremål.
  • Opplæring og veiledning i god døgnrytme og struktur i hverdagen.
  • Opplæring og veiledning i sosiale ferdigheter.
  • Kostholdsveiledning og tilrettelegging av måltider.
  • Oppfølging av avtaler og oppgaver man har i hverdagen.