Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på sidenKontakt oss - Utskriftsvennlig
Navn Tittel Mobil Telefon
BUA 915 83 758
Barnevern Gjøvik og Land 61 18 95 60
Brukerstøtte IKT 61 11 60 45
Dokka dagsenter 991 51 367
Dokka renseanlegg 911 26 383
Dokka vedsenter 908 03 395
Dokka barne- og ungdomsskole ungdomsskole 941 67 074
Dokka legesenter 61 11 46 00
Dokkahallen/Dokka stadion 977 91 229
Ergoterapitjenesten 901 60 176
Furuholtet 915 99 504
Fysioterapitjenesten 901 48 708
Helsestasjon Dokka 908 73 260
Helsestasjon Torpa 908 73 260
Hjemmetjenesten Dokka 469 47 241
Hjemmetjenesten Torpa 951 93 158
Korsvold omsorgssenter 951 93 158
Nav 55 55 33 33
Psykiatrisk dagavdeling 959 43 036
Rudsgata 2-4 415 14 392
Rudsgata 10-12 917 42 166
Rudsgata 6-8 915 57 632
Sentrum kino 902 28 451
Skatt Øst Ligningskontoret 800 800 00
Snertin Bofellesskap 910 03 933
Tannklinikken Dokka 61 21 92 90
Tannklinikken Torpa 61 21 92 95
Tildelingskontor 468 78 779
Torpa Legesenter 61 11 46 50
Torpa barne- og ungdomsskole 481 66 483
Vaktmester Landmo 977 91 233
Vaktmester Rådhuset 951 93 147
Vaktmester Skole Dokka 977 91 229
Vaktmester Torpa 977 91 227
Åsligata Avlastningsbolig 916 13 598
Lisbeth Myrvang Aktivitetsansvarlig for Landmo og Korsvold 481 76 056
Stine Hasvold Aktivitør 918 25 950
NAV Nødnummer Akutt behov 412 97 189
Anita Fossum Ambulerende team 949 74 227
Monica L. Cambüken Ambulerende team 468 07 820
Monika Olstad Trøen Ambulerende team 949 73 724
Andre Enger Ulsakerhaugen Arbeidsleder 404 11 477
Frank Beitohaugen Granli Arealplanlegger 416 95 035
Hege Mikkelstuen Arealplanlegger 413 38 203
Martin Rosenkrantz Arealplanlegger 917 65 024
Helen Bakke Klemoen Arkivleder og politisk sekretariat 918 77 709
Furulund barnehage Askeladden 941 73 306
Tom Rune Bratlien Assisterende kommunedirektør 977 86 555
Landmo Avd. 1 913 05 952
Landmo Avd. 3 913 06 571
Siv Berget Walle Avdelingsleder 958 56 547
Gry Marit Håvie Avdelingsleder Dokka 479 01 194
Lene Ulsaker Røste Avdelingsleder Dokka 477 50 137
Trond Olav Lillejordet Avdelingsleder Dokka 477 62 201
Åse B. Solstad Avdelingsleder Dokka 479 05 484
Marthe Sollien Avdelingsleder Furuholtet og Snertin 975 26 327
Betina Veslehaug Avdelingsleder Hjemmetjenesten Torpa 416 09 089
Bente Harstad Avdelingsleder Rehab Landmo 952 78 090
Anne Berit Heiberg Avdelingsleder Soltun og Eirtun Landmo 452 38 755
Britt Tomter Fossum Avdelingsleder Torpa 913 45 832
Olaug Parthaugen Avdelingsleder Torpa 918 17 948
Anne Schröter Avdelingsleder hjemmetjenesten Dokka 929 94 965
Siv Berget Walle Avdelingsleder ressursenheten og psykisk helse og rustjenesten 958 56 547
Andre Kvernlien Avdelingsleder Åsligata avlastningsbolig 909 91 854
Ann Kristin Storsveen Avdelingsleder, avd 3 Landmo 977 91 216
Aila Furuseth Avdelingsleder, avdeling 1 Landmo 922 87 226
Mariringen barnehage Bakvendtland 902 82 420
Bente Henrikhaugen Bibliotekar 469 45 643
Linn Merete S. Bergehagen Biblioteksjef 469 45 643
Mariringen barnehage Bitteliten 904 07 994
Tore Halden Brannsjef 915 48 376
Helen Bang Hagen Brukerspesialist 906 20 105
Hallgeir Hovdet Byggesaksbehandler 482 82 813
Stine Wiger Elvigen Byggesaksbehandler 907 34 307
Sølvi Flobergseter Byggesaksbehandler 482 73 765
Landmo Dagavdeling for eldre 477 13 287
Frida Bakken Canestedt Demenskoordinator 976 17 924
Bibliotek Dokka 469 45 643
Per Olav Haugom Driftsoperatør 911 26 383
Landmo Eirtun, skjermet enhet 913 06 722
Anne Gjerdalen Ergoterapeut 941 33 619
Gro Bergan Ergoterapeut 970 34 038
Monica Johnsdatter Bratrud Ergoterapeut 478 29 929
Marit Ødegård Fag- og kvalitetsutvikler 990 44 866
Kjell Ingar Taaje Fagarbeider 951 93 163
Oscar Nyhus Fagarbeider 977 91 222
Lillian Bang Hagen Fagarbeider ambulerende team 481 25 407
Mai Liss Ringsrud Fagkoordinator miljøarbeidertjeneste/ambulerende team 957 91 810
Anne Marit Tangen Eng Fagleder IKT 91138921
Inger Marie Kverum Sollien Fagleder lønn 916 57 282
Kristin Øverlier Familieteam 475 14 145
Lise Engelien Kokkvoll Familieteam 417 63 986
Hans Midthaug Feier 984 27 105
Trond Anton Klevmoen Feier 905 20 867
Aina Raaholt Goplen Fysioterapeut 912 41 723
Liv Thorseng Fysioterapeut 415 89 296
Vegar Jøranlid Fysioterapeut 957 52 189
Grete Klokkersveen Fysioterapeut, frisklivskoordinator 951 93 159
Katarzyna Dokken Geodata ingeniør 900 95 408
Vibeke Bjørkeli HMS rådgiver 476 50 020
Tine Solberg HTV Delta 466 77 194
Anita Monsebakken HTV Fagforbundet 941 65 290
Frida Canestedt HTV Norsk sykepleierforbund (NSF) 414 07 719
Trine S. Stensrud HTV Utdanningsforbundet 951 93 166
Hild Volden Helsesykepleier 911 68 770
Inger Beate Kvalsvik Andersen Helsesykepleier 482 79 694
Marthe Hasle Helsesykepleier 950 34 379
Ona Kristin Ulimoen Helsesykepleier 920 59 436
Wenche Bjor Sæthre Helsesykepleier 952 35 480
Frivilligsentralen og BUA Hilde Lindahl 906 89 589
Stein Halvard Wollheim Hjelpemiddeltekniker 482 79 769
Vidar Kolstad Hjelpemiddeltekniker 951 93 157
Nordre Land kommune kommune Hverdager kl. 9.00-11.30 61 11 60 00
Landmo Hår og fotpleie 915 37 028 (fotpleie)
Amund Espeseth IKT-konsulent 907 54 431
Geir Sandberg IKT-konsulent 926 31 328
Finn Agmund Gillebo Ingeniør 909 45 744
Bjørnar Fjeld Ingeniør vann/avløp 906 21 454
Mette B. Enevoldsen Jordmor 416 39 501
Landmo Kjøkken 480 67 192
Karianne Raaum Kjøkkensjef 906 11 249
Solheim barnehage Knerten 904 72 113
Veronica Myhre Kommunalsjef 0-24 480 29 135
Toril Naustdal Kommunalsjef 24+ 970 43 084
Ola Helstad Kommunedirektør 971 61 865
Stefan Løvsletten Kommuneoverlege 61 11 46 50
Lise Mette Sveum Konsulent lønn 476 50 590
Renate Saue Kreftkoordinator / krefttelefon 958 98 315
Svein Ladehaug Kultursjef 991 02 984
Sigrunn Granseth Kulturskole, rektor 930 13 408
Furulund barnehage Kvitebjørn 941 79 011
Wenche Moen LAR sykepleier 952 45 873
Rolf Kåre Flatmo Landbruksvikar 951 93 139
Beate Flåm Ledende helsesykepleier 970 32 289
Marianne Thorstad Leder PPT 990 11 243
Berit Ødegård Bjerke Leder Rudsgata 2-12 920 29 363
Siw Brenden Leder SFO Dokka 919 14 882
Irene Nordrum Leder SFO Torpa 419 26 227 913 43 174
Erik Eng Leder bygg og vedlikehold 994 82 377
Jan Arild Brandshaug Leder institusjon 451 99 470
Ingjerd Rønningen Leder opplæringskontor 482 00 484
Linda Hansen Ekrem Leder renhold 926 60 159
Anne Grethe Ringen Leder tildelingskontoret 905 33 601
Svein Jarle Nygård Leder vedgruppa 915 63 491
Tove Sagbakken Logoped 951 93 167
NAV Lokalt Man og tors 12-14 960 14 799
Finn Jørgensen Miljørådgiver 489 58 780
Tonlia barnehage Nordigarden 947 91 222
Åse Gjefle Næringsrådgiver 906 63 136
Tonlia barnehage Nøtteliten 948 32 522
Avløserlaget Odd Øistad 992 60 409
Frank Gjerdet Oppmåling 482 92 998
Hege Iren Nyland Larsen Oppmålingsingeniør 960 45 755
Ola Tore Dokken Ordfører 900 69 043
Catrine Jørandli PPT 962 36 449
Mari Lysen Odden PPT 476 19 809
Trine S. Stensrud PPT, HTV Utdanningsforbundet 951 93 166
Rune Rønningen Parken ungdomsklubb, leder/ SLT-koordinator 951 93 154
Sandra Hannestad Personvernombud 482 04 578
Halvor Askvig Plansjef/konstituert kommunalsjef samfunnsutvikling 977 91 225
Douwe Renze Smids Programrådgiver 994 37 850
Tom Stomlien Prosjektleder 908 56 012
Anne-Marie Ø. Jørandli Psykiatrisk hjelpepleier 477 61 801
Marte Eika Psykisk helse og rus 970 45 072
Anne Granly Jakobsen Regnskap 480 34 664
Kari Tørmoen Regnskap 480 03 760
Landmo Rehabilitering 913 06 624
Thorleif Væring Willassen Rektor Dokka 950 21 675
Tony Tøftum Rektor Torpa 995 98 911
Line Bekkelund Renholder 962 39 840
Anita Lund Rådgiver 415 08 475
Bente Øverby Rådgiver 959 04 556
Ingrid Bondlid Rådgiver 994 80 260
Ingun T. Braanaas Rådgiver 482 93 915
Liv Solveig Alfstad Rådgiver 997 35 363
Werner Sveum Rådgiver 977 91 224
Randi Kostøl Rådgiver 0-24 900 21 271
Unn Silje Brattsveen Rådgiver 0-24 951 56 443
SFO SFO Dokka 919 14 882
SFO SFO Torpa 913 43 174
Anne Grethe Kalstad Saksbehandler 911 92 343
Hege Nermoen Saksbehandler 476 52 071
Karin Vestrum Saksbehandler 911 83 049
Marit Midthaugen Rønningen Saksbehandler 906 19 351
Merethe Lien Tøftum Saksbehandler 476 68 910
Rigmor Frøyslid Rosenberg Saksbehandler 476 39 101
Mona Røste Goplen Saksbehandler tildeling og koordinering 900 83 184
Anita Sveum Sekretær/saksbehandler Dokka 909 86 084
Malgorzata Bozena Andersstuen Sekretær/saksbehandler Dokka 476 89 850
Gunn Klemoen Sekretær/saksbehandler Torpa 481 66 483
Øygardsjordet barnehage Sjarmtroll 976 13 442
Øygardsjordet barnehage Skogtrolla 976 16 854
Karin Wiik Skolesjef 916 76 125
Øygardsjordet barnehage Småtrolla 976 13 674
Kai Olaf Nybo Snekker 913 78 483
Landmo Soltun 468 63 916
Gro Elisabeth S. Bratlien Spesialpedagog 482 73 690
Ann-Marie Voldheim Spesialsykepleier 970 37 001
Mari Røste Frøslid Spesialsykepleier 476 22 612
Mette Øversveen Spesialvernepleier 962 37 560
John Løvmoen Stabsleder 470 20 075
Heidi Røstad Startlån og bostøtte 482 74 981
Øygardsjordet barnehage Stortroll 976 16 729
Tone Merete Brattrud Styrer i Furulund 928 23 372
Gun Hatterud Nybo Styrer i Mariringen og Solheim 951 62 771
Lisbeth Nygård Styrer i Tonlia 970 33 990
Gunvor Finstuen Framnes Styrer i Øygardsjordet 958 19 732
Turid Løvmoen Sykepleier 971 25 909
Pål Eirik Rudstaden Sysselsetting 902 16 264
Nils Harald Vestrum Systemansvarlig 476 80 313
Tonlia barnehage Sørigarden 948 54 288
Kjetil Fjeld Teknisk sjef 924 02 313
Tone Merethe Voldheim Tildelingskontor, saksbehandler 908 43 957
Tone Rundhaug Tildelingskontor, saksbehandler 976 12 236
Solheim barnehage Tiriltoppen 904 73 884
Marit Strande Tjenesteområdeleder hjemmetjenester 917 38 449
Øygardsjordet barnehage Trollunga 976 16 517
Furulund barnehage Tyrihans 941 65 553
Malin Aasen Ungdomskontakt Land-kommunene 413 38 557
Bjørnar Ridderhaugen Vaktmester 908 703 29
Jon Tåje Vaktmester 913 82 724
Odd Ivar Engevold Vaktmester 951 36 725
Per Olav Hovde Vaktmester 901 35 964
Roy Henning Slåen Rudberg Vaktmester 476 48 594
Rune Byfuglien Vaktmester 977 91 226
Stian Øversveen Vaktmester 977 91 233
Tore Stensrud Vaktmester 928 15 751
Tore Øiom Vaktmester 951 93 147
Trond Øyhus Varabrannsjef 992 58 601
Morten Ørsal Johansen Varaordfører 901 31 184
Landmo Vaskeri 902 86 790
Vakttelefon Vei/vann/avløp 915 41 421
Stine Bakke Vernepleier 916 13 044
Furulund barnehage Veslefrikk 941 66 055
Jon Nybakke Webredaktør 415 08 699
Henriette Hovdelien Økonomi 951 53 209