Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
14. april 2021 kl. 21:42

Korona: Samlet koronainformasjon

Nordre Land kommune følger nasjonale tiltak å hindre spredning av koronaviruset. Vi oppfordrer alle å følge med på nettsidene til Helsenorge.no og Folkehelseinstituttet

Les merKontakt oss - Utskriftsvennlig
Navn Tittel Mobil Telefon
Barnevern Gjøvik og Land 61 18 95 60
Brukerstøtte IKT 61 11 60 45
Dokka dagsenter 991 51 367
Dokka renseanlegg 957 96 263
Dokka vedsenter 908 03 395
Dokka legesenter 61 11 46 00
Dokka ungdomsskole 61 11 67 50
Dokkahallen/Dokka stadion 977 91 229
Dæhli barnehage 976 11 733
Eirtun Skjermet enhet 905 39 190
Furuholtet 915 99 504
Helsestasjon Torpa 61 11 69 10
Helsestasjon Dokka 61 11 63 16
Hjemmetjenesten Dokka 469 47 241
Hjemmetjenesten Torpa 951 93 158 61 11 69 25
Korsvold omsorgssenter 951 93 158 61 11 69 25
NAV 55 55 33 33
Nordre Land kommune 61 11 60 00
Parken ungdomsklubb 61 11 65 65
Psykiatrisk dagavdeling 959 43 036 61 11 63 28
Rudsgata 2-4 415 14 392
Rudsgata 10-12 917 42 166 61 11 62 31
Rudsgata 6-8 915 57 632 61 11 62 32
SFO 919 14 882 61 11 68 60
SFO 913 43 174
Sentrum kino 902 28 451
Skatt Øst Ligningskontoret 800 800 00
Snertin Bofellesskap 910 03 933 61 11 03 14
Tannklinikken Dokka 61 21 92 90
Tannklinikken Torpa 61 21 92 95
Tildelingskontor 61 11 63 50
Torpa Legesenter 61 11 46 50
Torpa barne- og ungdomsskole Korsvold 477 51 460
Torpa barne- og ungdomsskole Torpa el 481 66 483
Vaktmester Landmo 977 91 233
Vaktmester Rådhuset 951 93 147
Vaktmester Skole Dokka 977 91 229 61 11 67 91
Vaktmester Torpa 977 91 227
Åsligata Avlastningsbolig 916 13 598
Magnus Inngjerdingen Gjerdet IKT-lærling 61 11 60 45
Heidrun Grindvold Logoped PPT 962 36 449
Stine Hasvold Aktivitør 918 25 950 61 11 63 32
Tove Harbu Aktivitør/hjelpepleier 959 43 036 61 11 63 28
Lillian Bang Hagen Ambulerende team 481 25 407
Monica L. Cambüken Ambulerende team 468 07 820
Stine Bakke Ambulerende team 916 13 044
Frank Beitohaugen Granli Arealplanlegger 416 95 035
Hege Mikkelstuen Arealplanlegger 413 38 203 61 11 60 99
Wenche Karlsen Arkivleder 61 11 60 43
Furulund barnehage Askeladden 941 73 306
Landmo Avd. 1 61 11 63 90
Landmo Avd. 2 61 11 63 80
Landmo Avd. 3 61 11 63 38
Tom Rune Bratlien Avdelingsdirektør 24+ 977 86 555
Marthe Sollien Avdelingsleder 975 26 327
Benthe Bakken Avdelingsleder Hjemmetjenesten Dokka 958 74 009 61 11 63 54
Betina Veslehaug Avdelingsleder Hjemmetjenesten Torpa 416 09 089 61 11 69 25
Bente Harstad Avdelingsleder Rehab 952 78 090 61 11 63 31
Gro Bergan Avdelingsleder og ergoterapeut 970 34 038 61 11 63 34
Sonja Mona Syversen Avdelingsleder Åsligata og Snertin 403 26 042
Siv Berget Walle Avdelingsleder, Soltun og Eirtun 958 56 547 61 11 63 75
Anne Berit H. Ødegaard Avdelingsleder, avd 2 Landmo 452 38 755 61 11 63 66
Ann Kristin Storsveen Avdelingsleder, avd 3 Landmo 61 11 63 95
Aila Furuseth Avdelingsleder, avdeling 1 Landmo 61 11 63 92
Mariringen barnehage Bakvendtland 902 82 420
Bente Henrikhaugen Bibliotekar 61 11 61 60
Signe Marie Fløystad Aune Biblioteksjef 61 11 61 60
Mariringen barnehage Bitteliten 904 07 994
Tore Halden Brannsjef 915 48 376
Finn Jørgensen Byggesaksbehandler 489 58 780 61 11 60 89
Hallgeir Hovdet Byggesaksbehandler 61 11 60 81
Sølvi Flobergseter Byggesaksbehandler 61 11 60 84
Stian Gladbakke Controller og konstituert driftsenhetsleder for teknisk drift 952 60 805 61 11 60 72
Landmo Dagavdeling for eldre 61 11 63 32
Bibliotek Dokka 61 11 61 60
Astrid Kringli Hagen Eiendomssjef 952 34 210 61 11 60 77
Anne Gjerdalen Ergoterapeut 941 33 619 61 11 63 39
Mina Dalby Ergoterapeut 902 22 920
Monica Johnsdatter Bratrud Ergoterapeut 478 29 929 61 11 63 33
Marit Ødegård Fag- og kvalitetsutvikler 99044866 61 11 63 81
Kjell Ingar Taaje Fagarbeider 951 93 163
Nils Olav Sveea Fagarbeider 957 22 198 61 11 65 07
Oscar Nyhus Fagarbeider 977 91 222 61 11 65 07
Terje Ulsakerhaugen Fagarbeider 957 96 263
Silje Ludvigsen Fagkoordinator 468 53 787
Mai Liss Ringsrud Fagkoordinator miljøarbeidertjeneste/ambulerende team 468 07 958
Anne Marit Tangen Eng Fagleder IKT 911 38 921 61 11 60 18
Inger Marie Kverum Sollien Fagleder lønn 61 11 60 23
Hans Midthaug Feier 984 27 105
Trond Anton Klevmoen Feier 905 20 867
Liv Thorseng Fysioterapeut 415 89 296 61 11 63 35 (36)
Sahar Sarbaz Fysioterapeut 951 93 160 61 11 63 36
Vegar Jøranlid Fysioterapeut 957 52 189 61 11 63 36
Grete Klokkersveen Fysioterapeut, frisklivs/folkehelse-koordinator 951 93 159
Katarzyna Dokken Geodata ingeniør 61 11 60 88
Ragnhild Gravem HMS rådgiver 970 20 339
Geir Ove Mittet HR-leder 977 32 275 61 11 60 20
Vibeke Bjørkeli HTV Delta 908 77 617
Anita Monsebakken HTV Fagforbundet 941 65 290 61 11 61 74
Frida Canestedt HTV Sykepleierforbundet 414 07 719
Trine S. Stensrud HTV Utdanningsforbundet 951 93 166
Marit Strande Helse og omsorgssjef 917 38 449 61 11 63 69
Hild Volden Helsesykepleier 61 11 63 15
Inger Beate Kvalsvik Andersen Helsesykepleier 61 11 63 15
Marthe Hasle Helsesykepleier 988 15 078 61 11 63 15
Ona Kristin Ulimoen Helsesykepleier 920 59 436 61 11 69 10
Wenche Bjor Sæthre Helsesykepleier 952 35 480 61 11 63 16
Frivilligsentralen Hilde Lindahl 906 89 589 61 11 62 62
Stein Halvard Wollheim Hjelpemiddeltekniker 482 79 769
Vidar Kolstad Hjelpemiddeltekniker 951 93 157
Landmo Hår og fotpleie 915 37028 (fotpleie) 61 11 63 56
Arild Megrund IKT-konsulent 480 06 625 61 11 60 19
Geir Sandberg IKT-konsulent 926 31 328 61 11 60 16
Finn Agmund Gillebo Ingeniør 909 45 744
Frank Sirirud Ingeniør 901 68 133
Arne Edgar Rosenberg Ingeniør, fagleder VA/veg 907 81 019
Olaug Parthaugen Inspektør 918 17 948
Lene Ulsaker Røste Inspektør/Rådgiver 61 11 67 53
Mette B. Enevoldsen Jordmor 61 11 63 07
Korsvold omsorgssenter Kjøkken 61 11 69 28
Landmo Kjøkken 480 67 192 61 11 63 62
Karianne Raaum Kjøkkensjef 911 27 020 61 11 63 60
Solheim barnehage Knerten 904 73 884
Ola Helstad Kommunedirektør 971 61 865
Stefan Løvsletten Kommunelege 61 11 63 13
Thorleif Væring Willassen Konstituert rektor 950 21 675 61 11 67 52
Trond Olav Lillejordet Konstituert rektor 61 11 68 53
Renate Saue Kreftkoordinator 958 98 315 61 11 63 61
Svein Ladehaug Kultursjef 991 02 984 61 11 61 29
Sigrunn Granseth Kulturskole, rektor 930 13 408 61 11 67 88
Furulund barnehage Kvitebjørn 941 79 011
Wenche Moen LAR sykepleier 952 45 873 61 11 63 52
Rolf Kåre Flatmo Landbruksvikar 951 93 139
Tove Lillejordet Ledende helsesykepleier 957 91 809 61 11 63 12
Kim Raymond Nilssen Leder NAV 415 47 818 55 55 33 33
Ingjerd Rønningen Leder Opplæringskontor 61 11 60 17
Laila Gladbakke Leder PPT 977 91 205
Berit Ødegård Bjerke Leder Rudsgata 2-12 920 29 363
Michell Skagen Ludvigsen Leder SFO 957 94 374 913 43 174
Siw Brenden Leder SFO 919 14 882 61 11 68 60
Veronica Myhre Børsting Leder barnehage og helsesykepleiertjenesten 916 69 982
Erik Eng Leder bygg og vedlikehold 994 82 377 61 11 60 97
Terje Kletthagen Leder driftsstasjonen 415 64 630
Anne Mari Kind Leder for skole og PPT 416 56 306
Mary Gjefle Leder psykisk helse 951 93 152 61 11 61 62
Linda Hansen Ekrem Leder renhold 926 60 159 61 11 60 73
Nina Lille-Homb Leder tildelingskontor 905 33 601
Svein Jarle Nygård Leder vedgruppa 915 63 491
Endre Engebretsen Miljørådgiver 922 95 273
Tonlia barnehage Nordigarden 947 91 222
Gunnar Berg Næringsrådgiver 911 76 370
Tonlia barnehage Nøtteliten 948 32 522
Avløserlaget Odd Øistad 992 60 409 61 11 61 75
Arnfinn Bøhle Oppmåling 480 38 063 61 11 60 85
Frank Gjerdet Oppmåling 61 11 60 66
Ola Tore Dokken Ordfører 900 69 043
Heidi Øyhus Stensæter PP-Rådgiver 951 93 167
Trine S. Stensrud PPT, HTV Utdanningsforbundet 951 93 166
Rune Rønningen Parken ungdomsklubb, leder/ SLT-koordinator 951 93 154 61 11 61 34
Torfinn Konow Weydahl Planlegger 473 34 081 61 11 60 87
Halvor Askvig Plansjef 977 91 225 61 11 60 95
Helen Bakke Klemoen Politisk sekretariat 61 11 60 46
Douwe Renze Smids Programrådgiver 994 37 850 61 11 62 20
Tom Stomlien Prosjektleder 908 56 012 61 11 60 86
Eva Siristuen Psykiatrisk sykepleier 971 45 151 61 11 61 64
Anita V. Eriksen Psykisk helse 951 93 151 61 11 61 63
Anne Granly Jakobsen Regnskap 61 11 60 35
Kari Tørmoen Regnskap 61 11 60 32
Landmo Rehabilitering 61 11 63 37
Karin Wiik Rektor 916 76 125 481 70 242
Ellen Irene Stenslie-Samsonstuen Renholder 962 39 840
Bente Øverby Rådgiver 959 04 556
Gunn Anne Skår Struksnæs Rådgiver 469 53 748
Ingrid Bondlid Rådgiver 994 80 260
Ingun T. Braanaas Rådgiver 61 11 60 90
Liv Solveig Alfstad Rådgiver 997 35 363
Werner Sveum Rådgiver 977 91 224 61 11 60 94
Anne Grethe Kalstad Saksbehandler 61 11 63 83
Hege Nermoen Saksbehandler 61 11 60 24
Karin Vestrum Saksbehandler 61 11 63 78
Marit Midthaugen Rønningen Saksbehandler 61 11 62 23
Merethe Lien Tøftum Saksbehandler 61 11 60 22
Olaf Sæthre Saksbehandler 994 52 009 61 11 60 93
Rigmor Frøyslid Rosenberg Saksbehandler 61 11 60 25
Mona Røste Goplen Saksbehandler eiendom 61 11 60 79
Marit Finsveen Saksbehandler lønn og regnskap 61 11 60 30
Anita Sveum Sekretær/saksbehandler 61 11 67 50
Cathrine Rønningen Sekretær/saksbehandler 61 11 60 44
Gunn Klemoen Sekretær/saksbehandler 481 66 483
Malgorzata Bozena Andersstuen Sekretær/saksbehandler 61 11 68 50
Øygardsjordet barnehage Sjarmtroll 976 13 442
Øygardsjordet barnehage Skogtrolla 976 16 854
Dokka barneskole Skole 61 11 68 50
Marianne Thorstad Skolerådgiver / skoleskyss 990 11 243
Øygardsjordet barnehage Småtrolla 976 13 674
Kai Olaf Nybo Snekker 913 78 483
Landmo Soltun 61 11 63 70
Gry Mette Rudstaden Spes.ped.veileder/lærer 61 11 67 55
Ingrid Sveen Spesialpedagog 61 11 68 55
Sissel Stabekk Berger Spesialpedagog 918 25 958
John Løvmoen Stabsleder 470 20 075 61 11 60 26
Øygardsjordet barnehage Stortroll 976 16 729
Tone Merete Brattrud Styrer i Furulund og Dæhli 928 23 372
Gun Hatterud Nybo Styrer i Mariringen og Solheim 951 62 771
Lisbeth Nygård Styrer i Tonlia 970 33 990
Gunvor Finstuen Framnes Styrer i Øygardsjordet 958 19 732
Ann-Marie Voldheim Sykepleier psykisk helse 970 37 001
Turid Løvmoen Sykepleier psykisk helse 971 25 909 61 11 61 66
Nils Harald Vestrum Systemansvarlig 414 11 650 61 11 63 68
Tonlia barnehage Sørigarden 948 54 288
Tone Merethe Voldheim Tildelingskontor, saksbehandler 908 43 957 61 11 63 85
Tone Rundhaug Tildelingskontor, saksbehandler 976 12 236 61 11 63 51
Solheim barnehage Tiriltoppen 904 72 113
Øygardsjordet barnehage Trollunga 976 16 517
Furulund barnehage Tyrihans 941 65 553
Bjørnar Ridderhaugen Vaktmester 908 703 29 61 11 63 63
Odd Ivar Engevold Vaktmester 951 36 725
Per Olav Hovde Vaktmester 901 35 964
Roy Henning Slåen Rudberg Vaktmester 476 48 594
Rune Byfuglien Vaktmester 977 91 226
Stian Øversveen Vaktmester 977 91 233
Ståle Ulvesveen Vaktmester 452 97 068
Tore Stensrud Vaktmester 928 15 751
Tore Øiom Vaktmester 951 93 147
Trond Øyhus Varabrannsjef 992 58 601 61 11 65 01
Linn T. Sunne Varaordfører 984 37 927
Landmo Vaskeri 61 11 63 57
Vakttelefon Vei/vann/avløp 915 41 421
Mette Øversveen Vernepleier psykisk helse 962 37 560
Furulund barnehage Veslefrikk 941 66 055
Jon Nybakke Webredaktør 415 08 699 61 11 60 14
Henriette Hovdelien Økonomi 951 53 209 61 11 60 33