Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på sidenKontakt oss - Utskriftsvennlig
Navn Tittel Mobil Telefon
Ingrid Bondlid Rådgiver 994 80 260
Jon Nybakke Webredaktør 415 08 699
Anne Marit Tangen Eng Fagleder IKT 91138921
Liv Solveig Alfstad Rådgiver 997 35 363
Aila Furuseth Avdelingsleder, avdeling 1 Landmo 922 87 226
Anita Monsebakken HTV Fagforbundet 941 65 290
Anita Sveum Sekretær/saksbehandler Dokka 909 86 084
Ann-Marie Voldheim Spesialsykepleier 970 37 001
Anne Berit Heiberg Avdelingsleder Soltun og Eirtun Landmo 452 38 755
Anne Gjerdalen Ergoterapeut 941 33 619
Anne Granly Jakobsen Regnskap 480 34 664
Anne Grethe Kalstad Saksbehandler 911 92 343
Bente Øverby Rådgiver 959 04 556
Bente Harstad Avdelingsleder Rehab Landmo 952 78 090
Bente Henrikhaugen Bibliotekar 469 45 643
Berit Ødegård Bjerke Leder Rudsgata 2-12 920 29 363
Betina Veslehaug Avdelingsleder Hjemmetjenesten Torpa 416 09 089
Bjørnar Ridderhaugen Vaktmester 908 703 29
Erik Eng Leder bygg og vedlikehold 994 82 377
Finn Jørgensen Miljørådgiver 489 58 780
Frank Beitohaugen Granli Arealplanlegger 416 95 035
Frank Gjerdet Oppmåling 482 92 998
Frida Bakken Canestedt Demenskoordinator 976 17 924
Hilde Lindahl Frivilligsentralen og BUA 906 89 589
Geir Sandberg IKT-konsulent 926 31 328
Grete Klokkersveen Fysioterapeut, frisklivskoordinator 951 93 159
Gro Bergan Ergoterapeut 970 34 038
Gun Hatterud Nybo Styrer i Mariringen og Solheim 951 62 771
Gunn Klemoen Sekretær/saksbehandler Torpa 481 66 483
Gunvor Finstuen Framnes Styrer i Øygardsjordet 958 19 732
Hallgeir Hovdet Byggesaksbehandler 482 82 813
Halvor Askvig Plansjef/konstituert kommunalsjef samfunnsutvikling 977 91 225
Hans Midthaug Feier 984 27 105
Hege Mikkelstuen Arealplanlegger 413 38 203
Hege Nermoen Saksbehandler 476 52 071
Helen Bakke Klemoen Arkivleder og politisk sekretariat 918 77 709
Henriette Hovdelien Økonomi 951 53 209
Hild Volden Helsesykepleier 911 68 770
Inger Beate Kvalsvik Andersen Helsesykepleier 482 79 694
Inger Marie Kverum Sollien Fagleder lønn 916 57 282
Ingjerd Rønningen Leder opplæringskontor 482 00 484
Ingun T. Braanaas Rådgiver 482 93 915
John Løvmoen Stabsleder 470 20 075
Kai Olaf Nybo Snekker 913 78 483
Kari Tørmoen Regnskap 480 03 760
Karianne Raaum Kjøkkensjef 906 11 249
Karin Vestrum Saksbehandler 911 83 049
Karin Wiik Skolesjef 916 76 125
Katarzyna Dokken Geodata ingeniør 900 95 408
Kjell Ingar Taaje Fagarbeider 951 93 163
Lene Ulsaker Røste Avdelingsleder Dokka 477 50 137
Line Bekkelund Renholder 962 39 840
Linda Hansen Ekrem Leder renhold 926 60 159
Lisbeth Nygård Styrer i Tonlia 970 33 990
Liv Thorseng Fysioterapeut 415 89 296
Mai Liss Ringsrud Fagkoordinator miljøarbeidertjeneste/ambulerende team 957 91 810
Malgorzata Bozena Andersstuen Sekretær/saksbehandler Dokka 476 89 850
Marianne Thorstad Leder PPT 990 11 243
Marit Ødegård Fag- og kvalitetsutvikler 990 44 866
Marit Midthaugen Rønningen Saksbehandler 906 19 351
Marit Strande Tjenesteområdeleder hjemmetjenester 917 38 449
Marthe Hasle Helsesykepleier 950 34 379
Marthe Sollien Avdelingsleder Furuholtet og Snertin 975 26 327
Siv Berget Walle Avdelingsleder 958 56 547
Merethe Lien Tøftum Saksbehandler 476 68 910
Mette Øversveen Spesialvernepleier 962 37 560
Mette B. Enevoldsen Jordmor 416 39 501
Mona Røste Goplen Saksbehandler tildeling og koordinering 900 83 184
Monica Johnsdatter Bratrud Ergoterapeut 478 29 929
Nils Harald Vestrum Systemansvarlig 476 80 313
Odd Ivar Engevold Vaktmester 951 36 725
Olaug Parthaugen Avdelingsleder Torpa 918 17 948
Ona Kristin Ulimoen Helsesykepleier 920 59 436
Oscar Nyhus Fagarbeider 977 91 222
Per Olav Hovde Vaktmester 901 35 964
Rigmor Frøyslid Rosenberg Saksbehandler 476 39 101
Roy Henning Slåen Rudberg Vaktmester 476 48 594
Rune Byfuglien Vaktmester 977 91 226
Rune Rønningen Parken ungdomsklubb, leder/ SLT-koordinator 951 93 154
Sølvi Flobergseter Byggesaksbehandler 482 73 765
Sigrunn Granseth Kulturskole, rektor 93013408
Siv Berget Walle Avdelingsleder ressursenheten og psykisk helse og rustjenesten 958 56 547
Siw Brenden Leder SFO Dokka 919 14 882
Stein Halvard Wollheim Hjelpemiddeltekniker 482 79 769
Stian Øversveen Vaktmester 977 91 233
Stine Hasvold Aktivitør 918 25 950
Svein Jarle Nygård Leder vedgruppa 915 63 491
Svein Ladehaug Kultursjef 991 02 984
Andre Enger Ulsakerhaugen Arbeidsleder 404 11 477
Thorleif Væring Willassen Rektor Dokka 950 21 675
Tom Rune Bratlien Assisterende kommunedirektør 977 86 555
Tom Stomlien Prosjektleder 908 56 012
Tone Merete Brattrud Styrer i Furulund 928 23 372
Tone Merethe Voldheim Tildelingskontor, saksbehandler 908 43 957
Tone Rundhaug Tildelingskontor, saksbehandler 976 12 236
Tore Øiom Vaktmester 951 93 147
Tore Halden Brannsjef 915 48 376
Tore Stensrud Vaktmester 928 15 751
Trine S. Stensrud PPT, HTV Utdanningsforbundet 951 93 166
Trond Øyhus Varabrannsjef 992 58 601
Trond Anton Klevmoen Feier 905 20 867
Trond Olav Lillejordet Avdelingsleder Dokka 477 62 201
Renate Saue Kreftkoordinator / krefttelefon 958 98 315
Turid Løvmoen Sykepleier 971 25 909
Vegar Jøranlid Fysioterapeut 957 52 189
Vibeke Bjørkeli HMS rådgiver 476 50 020
Vidar Kolstad Hjelpemiddeltekniker 951 93 157
Wenche Bjor Sæthre Helsesykepleier 952 35 480
Wenche Moen LAR sykepleier 952 45 873
Werner Sveum Rådgiver 977 91 224
Øygardsjordet barnehage Skogtrolla 976 16 854
Øygardsjordet barnehage Sjarmtroll 976 13 442
Øygardsjordet barnehage Trollunga 976 16 517
Øygardsjordet barnehage Stortroll 976 16 729
Øygardsjordet barnehage Småtrolla 976 13 674
Åsligata Avlastningsbolig 916 13 598
Avløserlaget Odd Øistad 992 60 409
Bibliotek Dokka 469 45 643
Dokka barne- og ungdomsskole ungdomsskole 941 67 074
Dokka dagsenter 991 51 367
Dokka renseanlegg 911 26 383
Dokka vedsenter 908 03 395
Dokkahallen/Dokka stadion 977 91 229
Furuholtet 915 99 504
Furulund barnehage Kvitebjørn 941 79 011
Furulund barnehage Veslefrikk 941 66 055
Furulund barnehage Tyrihans 941 65 553
Furulund barnehage Askeladden 941 73 306
Helsestasjon Dokka 908 73 260
Helsestasjon Torpa 908 73 260
Hjemmetjenesten Dokka 469 47 241
Hjemmetjenesten Torpa 951 93 158
Korsvold omsorgssenter 951 93 158
Landmo Hår og fotpleie 915 37 028 (fotpleie)
Landmo Vaskeri 902 86 790
Landmo Dagavdeling for eldre 477 13 287
Landmo Kjøkken 480 67 192
Landmo Soltun 468 63 916
Landmo Rehabilitering 913 06 624
Landmo Avd. 3 913 06 571
Landmo Avd. 1 913 05 952
Mariringen barnehage Bakvendtland 902 82 420
Mariringen barnehage Bitteliten 904 07 994
NAV Lokalt Man og tors 12-14 960 14 799
Psykiatrisk dagavdeling 959 43 036
Rolf Kåre Flatmo Landbruksvikar 951 93 139
Rudsgata 10-12 917 42 166
Rudsgata 2-4 415 14 392
Rudsgata 6-8 915 57 632
Sentrum kino 902 28 451
SFO SFO Dokka 919 14 882
SFO SFO Torpa 913 43 174
Skatt Øst Ligningskontoret 800 800 00
Snertin Bofellesskap 910 03 933
Solheim barnehage Knerten 904 72 113
Solheim barnehage Tiriltoppen 904 73 884
Tildelingskontor 468 78 779
Tonlia barnehage Nøtteliten 948 32 522
Tonlia barnehage Sørigarden 948 54 288
Tonlia barnehage Nordigarden 947 91 222
Torpa barne- og ungdomsskole 481 66 483
Tony Tøftum Rektor Torpa 995 98 911
Vaktmester Rådhuset 951 93 147
Vaktmester Skole Dokka 977 91 229
Vaktmester Torpa 977 91 227
Vakttelefon Vei/vann/avløp 915 41 421
Ola Tore Dokken Ordfører 900 69 043
Morten Ørsal Johansen Varaordfører 901 31 184
Monica L. Cambüken Ambulerende team 468 07 820
Stine Bakke Vernepleier 916 13 044
Lillian Bang Hagen Fagarbeider ambulerende team 481 25 407
Vaktmester Landmo 977 91 233
Finn Agmund Gillebo Ingeniør 909 45 744
Landmo Eirtun, skjermet enhet 913 06 722
Veronica Myhre Kommunalsjef 0-24 480 29 135
Trine S. Stensrud HTV Utdanningsforbundet 951 93 166
Ann Kristin Storsveen Avdelingsleder, avd 3 Landmo 977 91 216
Ola Helstad Kommunedirektør 971 61 865
Martin Rosenkrantz Arealplanlegger 917 65 024
Jon Tåje Vaktmester 913 82 724
Britt Tomter Fossum Avdelingsleder Torpa 913 45 832
Åse B. Solstad Avdelingsleder Dokka 479 05 484
Gry Marit Håvie Avdelingsleder Dokka 479 01 194
Pål Eirik Rudstaden Sysselsetting 902 16 264
Tove Sagbakken Logoped 951 93 167
Kristin Øverlier Familieteam 475 14 145
Anne Grethe Ringen Leder tildelingskontoret 905 33 601
Linn Merete S. Bergehagen Biblioteksjef 469 45 643
Jan Arild Brandshaug Leder institusjon 451 99 470
Toril Naustdal Kommunalsjef 24+ 970 43 084
Catrine Jørandli PPT 962 36 449
Stine Wiger Elvigen Byggesaksbehandler 907 34 307
Gro Elisabeth S. Bratlien Spesialpedagog 482 73 690
Kjetil Fjeld Teknisk sjef 924 02 313
Marte Eika Psykisk helse og rus 970 45 072
Andre Kvernlien Avdelingsleder Åsligata avlastningsbolig 909 91 854
Unn Silje Brattsveen Rådgiver 0-24 951 56 443
Anita Lund Rådgiver 415 08 475
Lise Mette Sveum Konsulent lønn 476 50 590
Tine Solberg HTV Delta 466 77 194
Anita Fossum Ambulerende team 949 74 227
Mari Røste Frøslid Spesialsykepleier 476 22 612
Anne-Marie Ø. Jørandli Psykiatrisk hjelpepleier 477 61 801
Mari Lysen Odden PPT 476 19 809
Malin Aasen Ungdomskontakt Land-kommunene 413 38 557
NAV Nødnummer Akutt behov 412 97 189
BUA 915 83 758
Helen Bang Hagen Brukerspesialist 906 20 105
Per Olav Haugom Driftsoperatør 911 26 383
Heidi Røstad Startlån og bostøtte 482 74 981
Sandra Hannestad Personvernombud 482 04 578
Amund Espeseth IKT-konsulent 907 54 431
Bjørnar Fjeld Ingeniør vann/avløp 906 21 454
Lisbeth Myrvang Aktivitetsansvarlig for Landmo og Korsvold 481 76 056
Monika Olstad Trøen Ambulerende team 949 73 724
Anne Schröter Avdelingsleder hjemmetjenesten Dokka 929 94 965
Åse Gjefle Næringsrådgiver 906 63 136
Beate Flåm Ledende helsesykepleier 970 32 289
Ergoterapitjenesten 901 60 176
Fysioterapitjenesten 901 48 708
Hege Iren Nyland Larsen Oppmålingsingeniør 960 45 755
Aina Raaholt Goplen Fysioterapeut 912 41 723
Lise Engelien Kokkvoll Familieteam 417 63 986
Randi Kostøl Rådgiver 0-24 900 21 271
Frida Canestedt HTV Norsk sykepleierforbund (NSF) 414 07 719
Settar Al-Jabri Leder 977 23 792
Nav 55 55 33 33
Dokka legesenter 61 11 46 00
Stefan Løvsletten Kommuneoverlege 61 11 46 50
Torpa Legesenter 61 11 46 50
Nordre Land kommune kommune Hverdager kl. 9.00-11.30 61 11 60 00
Brukerstøtte IKT 61 11 60 45
Barnevern Gjøvik og Land 61 18 95 60
Tannklinikken Dokka 61 21 92 90
Tannklinikken Torpa 61 21 92 95
Irene Nordrum Leder SFO Torpa 419 26 227 913 43 174