Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på sidenKontakt oss - Utskriftsvennlig
Navn Tittel Mobil Telefon
Nordre Land kommune kommune Hverdager kl. 9.00-11.30 61 11 60 00
Stefan Løvsletten Kommuneoverlege 61 11 46 50
Barnevern Gjøvik og Land 61 18 95 60
Brukerstøtte IKT 61 11 60 45
Dokka legesenter 61 11 46 00
Tannklinikken Dokka 61 21 92 90
Tannklinikken Torpa 61 21 92 95
Torpa Legesenter 61 11 46 50
Nav 55 55 33 33
Andre Enger Ulsakerhaugen Arbeidsleder 404 11 477
NAV Nødnummer Akutt behov 412 97 189
Hege Mikkelstuen Arealplanlegger 413 38 203
Malin Aasen Ungdomskontakt Land-kommunene 413 38 557
Frida Canestedt HTV Norsk sykepleierforbund (NSF) 414 07 719
Anita Lund Rådgiver 415 08 475
Jon Nybakke Webredaktør 415 08 699
Rudsgata 2-4 415 14 392
Liv Thorseng Fysioterapeut 415 89 296
Betina Veslehaug Avdelingsleder Hjemmetjenesten Torpa 416 09 089
Mette B. Enevoldsen Jordmor 416 39 501
Frank Beitohaugen Granli Arealplanlegger 416 95 035
Lise Engelien Kokkvoll Familieteam 417 63 986
Irene Nordrum Leder SFO Torpa 419 26 227 913 43 174
Jan Arild Brandshaug Leder institusjon 451 99 470
Anne Berit Heiberg Avdelingsleder Soltun og Eirtun Landmo 452 38 755
Tine Solberg HTV Delta 466 77 194
Monica L. Cambüken Ambulerende team 468 07 820
Landmo Soltun 468 63 916
Tildelingskontor 468 78 779
Bente Henrikhaugen Bibliotekar 469 45 643
Bibliotek Dokka 469 45 643
Linn Merete S. Bergehagen Biblioteksjef 469 45 643
Hjemmetjenesten Dokka 469 47 241
John Løvmoen Stabsleder 470 20 075
Kristin Øverlier Familieteam 475 14 145
Mari Lysen Odden PPT 476 19 809
Mari Røste Frøslid Spesialsykepleier 476 22 612
Rigmor Frøyslid Rosenberg Saksbehandler 476 39 101
Roy Henning Slåen Rudberg Vaktmester 476 48 594
Vibeke Bjørkeli HMS rådgiver 476 50 020
Lise Mette Sveum Konsulent lønn 476 50 590
Hege Nermoen Saksbehandler 476 52 071
Merethe Lien Tøftum Saksbehandler 476 68 910
Nils Harald Vestrum Systemansvarlig 476 80 313
Malgorzata Bozena Andersstuen Sekretær/saksbehandler Dokka 476 89 850
Landmo Dagavdeling for eldre 477 13 287
Lene Ulsaker Røste Avdelingsleder Dokka 477 50 137
Anne-Marie Ø. Jørandli Psykiatrisk hjelpepleier 477 61 801
Trond Olav Lillejordet Avdelingsleder Dokka 477 62 201
Monica Johnsdatter Bratrud Ergoterapeut 478 29 929
Gry Marit Håvie Avdelingsleder Dokka 479 01 194
Åse B. Solstad Avdelingsleder Dokka 479 05 484
Kari Tørmoen Regnskap 480 03 760
Veronica Myhre Kommunalsjef 0-24 480 29 135
Anne Granly Jakobsen Regnskap 480 34 664
Landmo Kjøkken 480 67 192
Lillian Bang Hagen Fagarbeider ambulerende team 481 25 407
Gunn Klemoen Sekretær/saksbehandler Torpa 481 66 483
Torpa barne- og ungdomsskole 481 66 483
Lisbeth Myrvang Aktivitetsansvarlig for Landmo og Korsvold 481 76 056
Ingjerd Rønningen Leder opplæringskontor 482 00 484
Sandra Hannestad Personvernombud 482 04 578
Gro Elisabeth S. Bratlien Spesialpedagog 482 73 690
Sølvi Flobergseter Byggesaksbehandler 482 73 765
Heidi Røstad Startlån og bostøtte 482 74 981
Inger Beate Kvalsvik Andersen Helsesykepleier 482 79 694
Stein Halvard Wollheim Hjelpemiddeltekniker 482 79 769
Hallgeir Hovdet Byggesaksbehandler 482 82 813
Frank Gjerdet Oppmåling 482 92 998
Ingun T. Braanaas Rådgiver 482 93 915
Finn Jørgensen Miljørådgiver 489 58 780
Skatt Øst Ligningskontoret 800 800 00
Randi Kostøl Rådgiver 0-24 900 21 271
Ola Tore Dokken Ordfører 900 69 043
Mona Røste Goplen Saksbehandler tildeling og koordinering 900 83 184
Katarzyna Dokken Geodata ingeniør 900 95 408
Morten Ørsal Johansen Varaordfører 901 31 184
Per Olav Hovde Vaktmester 901 35 964
Fysioterapitjenesten 901 48 708
Ergoterapitjenesten 901 60 176
Pål Eirik Rudstaden Sysselsetting 902 16 264
Sentrum kino 902 28 451
Mariringen barnehage Bakvendtland 902 82 420
Landmo Vaskeri 902 86 790
Mariringen barnehage Bitteliten 904 07 994
Solheim barnehage Knerten 904 72 113
Solheim barnehage Tiriltoppen 904 73 884
Trond Anton Klevmoen Feier 905 20 867
Anne Grethe Ringen Leder tildelingskontoret 905 33 601
Karianne Raaum Kjøkkensjef 906 11 249
Marit Midthaugen Rønningen Saksbehandler 906 19 351
Helen Bang Hagen Brukerspesialist 906 20 105
Bjørnar Fjeld Ingeniør vann/avløp 906 21 454
Åse Gjefle Næringsrådgiver 906 63 136
Frivilligsentralen og BUA Hilde Lindahl 906 89 589
Stine Wiger Elvigen Byggesaksbehandler 907 34 307
Amund Espeseth IKT-konsulent 907 54 431
Dokka vedsenter 908 03 395
Tone Merethe Voldheim Tildelingskontor, saksbehandler 908 43 957
Tom Stomlien Prosjektleder 908 56 012
Bjørnar Ridderhaugen Vaktmester 908 703 29
Helsestasjon Dokka 908 73 260
Helsestasjon Torpa 908 73 260
Finn Agmund Gillebo Ingeniør 909 45 744
Anita Sveum Sekretær/saksbehandler Dokka 909 86 084
Andre Kvernlien Avdelingsleder Åsligata avlastningsbolig 909 91 854
Snertin Bofellesskap 910 03 933
Dokka renseanlegg 911 26 383
Per Olav Haugom Driftsoperatør 911 26 383
Hild Volden Helsesykepleier 911 68 770
Karin Vestrum Saksbehandler 911 83 049
Anne Grethe Kalstad Saksbehandler 911 92 343
Anne Marit Tangen Eng Fagleder IKT 91138921
Aina Raaholt Goplen Fysioterapeut 912 41 723
Landmo Avd. 1 913 05 952
Landmo Avd. 3 913 06 571
Landmo Rehabilitering 913 06 624
Landmo Eirtun, skjermet enhet 913 06 722
SFO SFO Torpa 913 43 174
Britt Tomter Fossum Avdelingsleder Torpa 913 45 832
Kai Olaf Nybo Snekker 913 78 483
Jon Tåje Vaktmester 913 82 724
Landmo Hår og fotpleie 915 37 028 (fotpleie)
Vakttelefon Vei/vann/avløp 915 41 421
Tore Halden Brannsjef 915 48 376
Rudsgata 6-8 915 57 632
Svein Jarle Nygård Leder vedgruppa 915 63 491
BUA 915 83 758
Furuholtet 915 99 504
Stine Bakke Vernepleier 916 13 044
Åsligata Avlastningsbolig 916 13 598
Inger Marie Kverum Sollien Fagleder lønn 916 57 282
Karin Wiik Skolesjef 916 76 125
Marit Strande Tjenesteområdeleder hjemmetjenester 917 38 449
Rudsgata 10-12 917 42 166
Martin Rosenkrantz Arealplanlegger 917 65 024
Olaug Parthaugen Avdelingsleder Torpa 918 17 948
Stine Hasvold Aktivitør 918 25 950
Helen Bakke Klemoen Arkivleder og politisk sekretariat 918 77 709
Siw Brenden Leder SFO Dokka 919 14 882
SFO SFO Dokka 919 14 882
Berit Ødegård Bjerke Leder Rudsgata 2-12 920 29 363
Ona Kristin Ulimoen Helsesykepleier 920 59 436
Aila Furuseth Avdelingsleder, avdeling 1 Landmo 922 87 226
Kjetil Fjeld Teknisk sjef 924 02 313
Geir Sandberg IKT-konsulent 926 31 328
Linda Hansen Ekrem Leder renhold 926 60 159
Tore Stensrud Vaktmester 928 15 751
Tone Merete Brattrud Styrer i Furulund 928 23 372
Anne Schröter Avdelingsleder hjemmetjenesten Dokka 929 94 965
Sigrunn Granseth Kulturskole, rektor 930 13 408
Anne Gjerdalen Ergoterapeut 941 33 619
Anita Monsebakken HTV Fagforbundet 941 65 290
Furulund barnehage Tyrihans 941 65 553
Furulund barnehage Veslefrikk 941 66 055
Dokka barne- og ungdomsskole ungdomsskole 941 67 074
Furulund barnehage Askeladden 941 73 306
Furulund barnehage Kvitebjørn 941 79 011
Tonlia barnehage Nordigarden 947 91 222
Tonlia barnehage Nøtteliten 948 32 522
Tonlia barnehage Sørigarden 948 54 288
Monika Olstad Trøen Ambulerende team 949 73 724
Anita Fossum Ambulerende team 949 74 227
Thorleif Væring Willassen Rektor Dokka 950 21 675
Marthe Hasle Helsesykepleier 950 34 379
Odd Ivar Engevold Vaktmester 951 36 725
Henriette Hovdelien Økonomi 951 53 209
Unn Silje Brattsveen Rådgiver 0-24 951 56 443
Gun Hatterud Nybo Styrer i Mariringen og Solheim 951 62 771
Rolf Kåre Flatmo Landbruksvikar 951 93 139
Tore Øiom Vaktmester 951 93 147
Vaktmester Rådhuset 951 93 147
Rune Rønningen Parken ungdomsklubb, leder/ SLT-koordinator 951 93 154
Vidar Kolstad Hjelpemiddeltekniker 951 93 157
Hjemmetjenesten Torpa 951 93 158
Korsvold omsorgssenter 951 93 158
Grete Klokkersveen Fysioterapeut, frisklivskoordinator 951 93 159
Kjell Ingar Taaje Fagarbeider 951 93 163
Trine S. Stensrud PPT, HTV Utdanningsforbundet 951 93 166
Trine S. Stensrud HTV Utdanningsforbundet 951 93 166
Tove Sagbakken Logoped 951 93 167
Wenche Bjor Sæthre Helsesykepleier 952 35 480
Wenche Moen LAR sykepleier 952 45 873
Bente Harstad Avdelingsleder Rehab Landmo 952 78 090
Vegar Jøranlid Fysioterapeut 957 52 189
Mai Liss Ringsrud Fagkoordinator miljøarbeidertjeneste/ambulerende team 957 91 810
Gunvor Finstuen Framnes Styrer i Øygardsjordet 958 19 732
Siv Berget Walle Avdelingsleder 958 56 547
Siv Berget Walle Avdelingsleder ressursenheten og psykisk helse og rustjenesten 958 56 547
Renate Saue Kreftkoordinator / krefttelefon 958 98 315
Bente Øverby Rådgiver 959 04 556
Psykiatrisk dagavdeling 959 43 036
NAV Lokalt Man og tors 12-14 960 14 799
Hege Iren Nyland Larsen Oppmålingsingeniør 960 45 755
Catrine Jørandli PPT 962 36 449
Mette Øversveen Spesialvernepleier 962 37 560
Line Bekkelund Renholder 962 39 840
Beate Flåm Ledende helsesykepleier 970 32 289
Lisbeth Nygård Styrer i Tonlia 970 33 990
Gro Bergan Ergoterapeut 970 34 038
Ann-Marie Voldheim Spesialsykepleier 970 37 001
Toril Naustdal Kommunalsjef 24+ 970 43 084
Marte Eika Psykisk helse og rus 970 45 072
Turid Løvmoen Sykepleier 971 25 909
Ola Helstad Kommunedirektør 971 61 865
Marthe Sollien Avdelingsleder Furuholtet og Snertin 975 26 327
Tone Rundhaug Tildelingskontor, saksbehandler 976 12 236
Øygardsjordet barnehage Sjarmtroll 976 13 442
Øygardsjordet barnehage Småtrolla 976 13 674
Øygardsjordet barnehage Trollunga 976 16 517
Øygardsjordet barnehage Stortroll 976 16 729
Øygardsjordet barnehage Skogtrolla 976 16 854
Frida Bakken Canestedt Demenskoordinator 976 17 924
Tom Rune Bratlien Assisterende kommunedirektør 977 86 555
Ann Kristin Storsveen Avdelingsleder, avd 3 Landmo 977 91 216
Oscar Nyhus Fagarbeider 977 91 222
Werner Sveum Rådgiver 977 91 224
Halvor Askvig Plansjef/konstituert kommunalsjef samfunnsutvikling 977 91 225
Rune Byfuglien Vaktmester 977 91 226
Vaktmester Torpa 977 91 227
Dokkahallen/Dokka stadion 977 91 229
Vaktmester Skole Dokka 977 91 229
Stian Øversveen Vaktmester 977 91 233
Vaktmester Landmo 977 91 233
Hans Midthaug Feier 984 27 105
Marianne Thorstad Leder PPT 990 11 243
Marit Ødegård Fag- og kvalitetsutvikler 990 44 866
Svein Ladehaug Kultursjef 991 02 984
Dokka dagsenter 991 51 367
Trond Øyhus Varabrannsjef 992 58 601
Avløserlaget Odd Øistad 992 60 409
Douwe Renze Smids Programrådgiver 994 37 850
Ingrid Bondlid Rådgiver 994 80 260
Erik Eng Leder bygg og vedlikehold 994 82 377
Tony Tøftum Rektor Torpa 995 98 911
Liv Solveig Alfstad Rådgiver 997 35 363