Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
14. april 2021 kl. 21:42

Korona: Samlet koronainformasjon

Nordre Land kommune følger nasjonale tiltak å hindre spredning av koronaviruset. Vi oppfordrer alle å følge med på nettsidene til Helsenorge.no og Folkehelseinstituttet

Les merKontakt oss - Utskriftsvennlig
Navn Tittel Mobil Telefon
Aila Furuseth Avdelingsleder, avdeling 1 Landmo 61 11 63 92
Anita Sveum Sekretær/saksbehandler 61 11 67 50
Anne Granly Jakobsen Regnskap 61 11 60 35
Anne Grethe Kalstad Saksbehandler 61 11 63 83
Bente Henrikhaugen Bibliotekar 61 11 61 60
Cathrine Rønningen Sekretær/saksbehandler 61 11 60 44
Frank Gjerdet Oppmåling 61 11 60 66
Gry Mette Rudstaden Spes.ped.veileder/lærer 61 11 67 55
Hallgeir Hovdet Byggesaksbehandler 61 11 60 81
Hege Nermoen Saksbehandler 61 11 60 24
Helen Bakke Klemoen Politisk sekretariat 61 11 60 46
Hild Volden Helsesykepleier 61 11 63 15
Inger Beate Kvalsvik Andersen Helsesykepleier 61 11 63 15
Inger Marie Kverum Sollien Fagleder lønn 61 11 60 23
Ingjerd Rønningen Leder Opplæringskontor 61 11 60 17
Ingrid Sveen Spesialpedagog 61 11 68 55
Ingun T. Braanaas Rådgiver 61 11 60 90
Kari Tørmoen Regnskap 61 11 60 32
Karin Vestrum Saksbehandler 61 11 63 78
Katarzyna Dokken Geodata ingeniør 61 11 60 88
Lene Ulsaker Røste Inspektør/Rådgiver 61 11 67 53
Malgorzata Bozena Andersstuen Sekretær/saksbehandler 61 11 68 50
Marit Finsveen Saksbehandler lønn og regnskap 61 11 60 30
Marit Midthaugen Rønningen Saksbehandler 61 11 62 23
Merethe Lien Tøftum Saksbehandler 61 11 60 22
Mette B. Enevoldsen Jordmor 61 11 63 07
Mona Røste Goplen Saksbehandler eiendom 61 11 60 79
Nordre Land kommune 61 11 60 00
Rigmor Frøyslid Rosenberg Saksbehandler 61 11 60 25
Sølvi Flobergseter Byggesaksbehandler 61 11 60 84
Signe Marie Fløystad Aune Biblioteksjef 61 11 61 60
Stefan Løvsletten Kommunelege 61 11 63 13
Magnus Inngjerdingen Gjerdet IKT-lærling 61 11 60 45
Trond Olav Lillejordet Konstituert rektor 61 11 68 53
Barnevern Gjøvik og Land 61 18 95 60
Bibliotek Dokka 61 11 61 60
Brukerstøtte IKT 61 11 60 45
Dokka barneskole Skole 61 11 68 50
Dokka legesenter 61 11 46 00
Dokka ungdomsskole 61 11 67 50
Helsestasjon Dokka 61 11 63 16
Helsestasjon Torpa 61 11 69 10
Korsvold omsorgssenter Kjøkken 61 11 69 28
Landmo Vaskeri 61 11 63 57
Landmo Dagavdeling for eldre 61 11 63 32
Landmo Soltun 61 11 63 70
Landmo Avd. 2 61 11 63 80
Landmo Rehabilitering 61 11 63 37
Landmo Avd. 3 61 11 63 38
Landmo Avd. 1 61 11 63 90
NAV 55 55 33 33
Parken ungdomsklubb 61 11 65 65
Tannklinikken Dokka 61 21 92 90
Tannklinikken Torpa 61 21 92 95
Tildelingskontor 61 11 63 50
Torpa Legesenter 61 11 46 50
Wenche Karlsen Arkivleder 61 11 60 43
Ann Kristin Storsveen Avdelingsleder, avd 3 Landmo 61 11 63 95
Sonja Mona Syversen Avdelingsleder Åsligata og Snertin 403 26 042
Hege Mikkelstuen Arealplanlegger 413 38 203 61 11 60 99
Frida Canestedt HTV Sykepleierforbundet 414 07 719
Nils Harald Vestrum Systemansvarlig 414 11 650 61 11 63 68
Jon Nybakke Webredaktør 415 08 699 61 11 60 14
Rudsgata 2-4 415 14 392
Kim Raymond Nilssen Leder NAV 415 47 818 55 55 33 33
Terje Kletthagen Leder driftsstasjonen 415 64 630
Liv Thorseng Fysioterapeut 415 89 296 61 11 63 35 (36)
Betina Veslehaug Avdelingsleder Hjemmetjenesten Torpa 416 09 089 61 11 69 25
Anne Mari Kind Leder for skole og PPT 416 56 306
Frank Beitohaugen Granli Arealplanlegger 416 95 035
Anne Berit H. Ødegaard Avdelingsleder, avd 2 Landmo 452 38 755 61 11 63 66
Ståle Ulvesveen Vaktmester 452 97 068
Monica L. Cambüken Ambulerende team 468 07 820
Mai Liss Ringsrud Fagkoordinator miljøarbeidertjeneste/ambulerende team 468 07 958
Silje Ludvigsen Fagkoordinator 468 53 787
Hjemmetjenesten Dokka 469 47 241
Gunn Anne Skår Struksnæs Rådgiver 469 53 748
John Løvmoen Stabsleder 470 20 075 61 11 60 26
Torfinn Konow Weydahl Planlegger 473 34 081 61 11 60 87
Roy Henning Slåen Rudberg Vaktmester 476 48 594
Torpa barne- og ungdomsskole Korsvold 477 51 460
Monica Johnsdatter Bratrud Ergoterapeut 478 29 929 61 11 63 33
Arild Megrund IKT-konsulent 480 06 625 61 11 60 19
Arnfinn Bøhle Oppmåling 480 38 063 61 11 60 85
Landmo Kjøkken 480 67 192 61 11 63 62
Lillian Bang Hagen Ambulerende team 481 25 407
Gunn Klemoen Sekretær/saksbehandler 481 66 483
Torpa barne- og ungdomsskole Torpa el 481 66 483
Stein Halvard Wollheim Hjelpemiddeltekniker 482 79 769
Finn Jørgensen Byggesaksbehandler 489 58 780 61 11 60 89
Skatt Øst Ligningskontoret 800 800 00
Ola Tore Dokken Ordfører 900 69 043
Per Olav Hovde Vaktmester 901 35 964
Frank Sirirud Ingeniør 901 68 133
Mina Dalby Ergoterapeut 902 22 920
Sentrum kino 902 28 451
Mariringen barnehage Bakvendtland 902 82 420
Mariringen barnehage Bitteliten 904 07 994
Solheim barnehage Tiriltoppen 904 72 113
Solheim barnehage Knerten 904 73 884
Trond Anton Klevmoen Feier 905 20 867
Nina Lille-Homb Leder tildelingskontor 905 33 601
Eirtun Skjermet enhet 905 39 190
Frivilligsentralen Hilde Lindahl 906 89 589 61 11 62 62
Arne Edgar Rosenberg Ingeniør, fagleder VA/veg 907 81 019
Dokka vedsenter 908 03 395
Tone Merethe Voldheim Tildelingskontor, saksbehandler 908 43 957 61 11 63 85
Tom Stomlien Prosjektleder 908 56 012 61 11 60 86
Bjørnar Ridderhaugen Vaktmester 908 703 29 61 11 63 63
Vibeke Bjørkeli HTV Delta 908 77 617
Finn Agmund Gillebo Ingeniør 909 45 744
Snertin Bofellesskap 910 03 933 61 11 03 14
Karianne Raaum Kjøkkensjef 911 27 020 61 11 63 60
Anne Marit Tangen Eng Fagleder IKT 911 38 921 61 11 60 18
Gunnar Berg Næringsrådgiver 911 76 370
SFO 913 43 174
Kai Olaf Nybo Snekker 913 78 483
Landmo Hår og fotpleie 915 37028 (fotpleie) 61 11 63 56
Vakttelefon Vei/vann/avløp 915 41 421
Tore Halden Brannsjef 915 48 376
Rudsgata 6-8 915 57 632 61 11 62 32
Svein Jarle Nygård Leder vedgruppa 915 63 491
Furuholtet 915 99 504
Stine Bakke Ambulerende team 916 13 044
Åsligata Avlastningsbolig 916 13 598
Veronica Myhre Børsting Leder barnehage og helsesykepleiertjenesten 916 69 982
Karin Wiik Rektor 916 76 125 481 70 242
Marit Strande Helse og omsorgssjef 917 38 449 61 11 63 69
Rudsgata 10-12 917 42 166 61 11 62 31
Olaug Parthaugen Inspektør 918 17 948
Stine Hasvold Aktivitør 918 25 950 61 11 63 32
Sissel Stabekk Berger Spesialpedagog 918 25 958
Siw Brenden Leder SFO 919 14 882 61 11 68 60
SFO 919 14 882 61 11 68 60
Berit Ødegård Bjerke Leder Rudsgata 2-12 920 29 363
Ona Kristin Ulimoen Helsesykepleier 920 59 436 61 11 69 10
Endre Engebretsen Miljørådgiver 922 95 273
Geir Sandberg IKT-konsulent 926 31 328 61 11 60 16
Linda Hansen Ekrem Leder renhold 926 60 159 61 11 60 73
Tore Stensrud Vaktmester 928 15 751
Tone Merete Brattrud Styrer i Furulund og Dæhli 928 23 372
Sigrunn Granseth Kulturskole, rektor 930 13 408 61 11 67 88
Anne Gjerdalen Ergoterapeut 941 33 619 61 11 63 39
Anita Monsebakken HTV Fagforbundet 941 65 290 61 11 61 74
Furulund barnehage Tyrihans 941 65 553
Furulund barnehage Veslefrikk 941 66 055
Furulund barnehage Askeladden 941 73 306
Furulund barnehage Kvitebjørn 941 79 011
Tonlia barnehage Nordigarden 947 91 222
Tonlia barnehage Nøtteliten 948 32 522
Tonlia barnehage Sørigarden 948 54 288
Thorleif Væring Willassen Konstituert rektor 950 21 675 61 11 67 52
Odd Ivar Engevold Vaktmester 951 36 725
Henriette Hovdelien Økonomi 951 53 209 61 11 60 33
Gun Hatterud Nybo Styrer i Mariringen og Solheim 951 62 771
Rolf Kåre Flatmo Landbruksvikar 951 93 139
Tore Øiom Vaktmester 951 93 147
Vaktmester Rådhuset 951 93 147
Anita V. Eriksen Psykisk helse 951 93 151 61 11 61 63
Mary Gjefle Leder psykisk helse 951 93 152 61 11 61 62
Rune Rønningen Parken ungdomsklubb, leder/ SLT-koordinator 951 93 154 61 11 61 34
Vidar Kolstad Hjelpemiddeltekniker 951 93 157
Hjemmetjenesten Torpa 951 93 158 61 11 69 25
Korsvold omsorgssenter 951 93 158 61 11 69 25
Grete Klokkersveen Fysioterapeut, frisklivs/folkehelse-koordinator 951 93 159
Sahar Sarbaz Fysioterapeut 951 93 160 61 11 63 36
Kjell Ingar Taaje Fagarbeider 951 93 163
Trine S. Stensrud PPT, HTV Utdanningsforbundet 951 93 166
Trine S. Stensrud HTV Utdanningsforbundet 951 93 166
Heidi Øyhus Stensæter PP-Rådgiver 951 93 167
Astrid Kringli Hagen Eiendomssjef 952 34 210 61 11 60 77
Wenche Bjor Sæthre Helsesykepleier 952 35 480 61 11 63 16
Wenche Moen LAR sykepleier 952 45 873 61 11 63 52
Stian Gladbakke Controller og konstituert driftsenhetsleder for teknisk drift 952 60 805 61 11 60 72
Bente Harstad Avdelingsleder Rehab 952 78 090 61 11 63 31
Nils Olav Sveea Fagarbeider 957 22 198 61 11 65 07
Vegar Jøranlid Fysioterapeut 957 52 189 61 11 63 36
Tove Lillejordet Ledende helsesykepleier 957 91 809 61 11 63 12
Michell Skagen Ludvigsen Leder SFO 957 94 374 913 43 174
Terje Ulsakerhaugen Fagarbeider 957 96 263
Dokka renseanlegg 957 96 263
Gunvor Finstuen Framnes Styrer i Øygardsjordet 958 19 732
Siv Berget Walle Avdelingsleder, Soltun og Eirtun 958 56 547 61 11 63 75
Benthe Bakken Avdelingsleder Hjemmetjenesten Dokka 958 74 009 61 11 63 54
Renate Saue Kreftkoordinator 958 98 315 61 11 63 61
Bente Øverby Rådgiver 959 04 556
Tove Harbu Aktivitør/hjelpepleier 959 43 036 61 11 63 28
Psykiatrisk dagavdeling 959 43 036 61 11 63 28
Heidrun Grindvold Logoped PPT 962 36 449
Mette Øversveen Vernepleier psykisk helse 962 37 560
Ellen Irene Stenslie-Samsonstuen Renholder 962 39 840
Ragnhild Gravem HMS rådgiver 970 20 339
Lisbeth Nygård Styrer i Tonlia 970 33 990
Gro Bergan Avdelingsleder og ergoterapeut 970 34 038 61 11 63 34
Ann-Marie Voldheim Sykepleier psykisk helse 970 37 001
Turid Løvmoen Sykepleier psykisk helse 971 25 909 61 11 61 66
Eva Siristuen Psykiatrisk sykepleier 971 45 151 61 11 61 64
Ola Helstad Kommunedirektør 971 61 865
Marthe Sollien Avdelingsleder 975 26 327
Dæhli barnehage 976 11 733
Tone Rundhaug Tildelingskontor, saksbehandler 976 12 236 61 11 63 51
Øygardsjordet barnehage Sjarmtroll 976 13 442
Øygardsjordet barnehage Småtrolla 976 13 674
Øygardsjordet barnehage Trollunga 976 16 517
Øygardsjordet barnehage Stortroll 976 16 729
Øygardsjordet barnehage Skogtrolla 976 16 854
Geir Ove Mittet HR-leder 977 32 275 61 11 60 20
Tom Rune Bratlien Avdelingsdirektør 24+ 977 86 555
Laila Gladbakke Leder PPT 977 91 205
Oscar Nyhus Fagarbeider 977 91 222 61 11 65 07
Werner Sveum Rådgiver 977 91 224 61 11 60 94
Halvor Askvig Plansjef 977 91 225 61 11 60 95
Rune Byfuglien Vaktmester 977 91 226
Vaktmester Torpa 977 91 227
Dokkahallen/Dokka stadion 977 91 229
Vaktmester Skole Dokka 977 91 229 61 11 67 91
Stian Øversveen Vaktmester 977 91 233
Vaktmester Landmo 977 91 233
Hans Midthaug Feier 984 27 105
Linn T. Sunne Varaordfører 984 37 927
Marthe Hasle Helsesykepleier 988 15 078 61 11 63 15
Marianne Thorstad Skolerådgiver / skoleskyss 990 11 243
Marit Ødegård Fag- og kvalitetsutvikler 99044866 61 11 63 81
Svein Ladehaug Kultursjef 991 02 984 61 11 61 29
Dokka dagsenter 991 51 367
Trond Øyhus Varabrannsjef 992 58 601 61 11 65 01
Avløserlaget Odd Øistad 992 60 409 61 11 61 75
Douwe Renze Smids Programrådgiver 994 37 850 61 11 62 20
Olaf Sæthre Saksbehandler 994 52 009 61 11 60 93
Ingrid Bondlid Rådgiver 994 80 260
Erik Eng Leder bygg og vedlikehold 994 82 377 61 11 60 97
Liv Solveig Alfstad Rådgiver 997 35 363