• Aksellasten settes til 6 tonn, og vil bli skiltet.
  • Restriksjonene gjelder for de kommunale vegene der det er satt opp skilt.
  • Restriksjonene kan har varierende varighet avhengig av telesituasjon i hver enkelt veg.
  • Restriksjonene gjelder til skiltene blir fjernet.

Dispensasjoner for aksellast utover det som er fastsatt i veglisten, vil ikke bli gitt når lasten er delelig. Alle dispensasjonssøknader behandles av Statens vegvesen, Region Øst.

Eventuelle spørsmål kan rettes på telefon 909 45 744, eller e-post:

Teknisk drift, Nordre Land kommune.