Hva er et besøkshjem?

Mange barn som bor hos foreldrene sine, kan ha behov for et ekstra hjem som de kan besøke. Gjøvik og Land barneverntjeneste søker etter familier/par/enslige med og uten barn eller besteforeldre som kan ha besøk av ett eller to barn én eller flere helger per måned. I enkelte tilfeller kan det være behov for avlastning også på ukedager eller i ferier.

Besøkshjemmet skal være et trygt og hyggelig sted der barna kan være en del av det vanlige familielivet. Det stilles ingen krav om formell kompetanse, men det kreves at du framlegger uttømmende og utvidet politiattest. Det kreves ordinær politiattest av husstandsmedlemmer som er over 18 år. Familien må ha en stabil livssituasjon og mulighet for å binde seg for minst ett år. Det må ikke være noen store livskriser, rusproblemer eller psykiske problemer i familien.

Vi kan tilby:

  • Givende arbeidsoppgaver, med mulighet til å utgjøre en forskjell for det enkelte barn
  • Lønn og utgiftsdekning etter gjeldende satser
  • Gode forsikrings og pensjonsordninger
  • Veiledning gis ved behov

Hva er en fritidskontakt?

Noen barn og unge har behov for at noen kan hjelpe dem med å komme i gang med en fast fritidsaktivitet, eller hjelpe dem slik at de kommer ut på ulike sosiale aktiviteter. Vi søker etter trygge voksenpersoner som er en god rollemodell, flink til å lytte og god til å skape relasjoner. Omfanget er timesbasert med stor variasjon og politiattest er påkrevet.

Vi kan tilby:

  • Givende arbeidsoppgaver, med mulighet til å utgjøre en forskjell for det enkelte barn
  • Lønn og utgiftsdekning etter gjeldende satser
  • Veiledning gis ved behov

Hvordan søker jeg? 

Send oss en e-post med en egenpresentasjon der du/dere forteller om deg selv og hva som gjør ditt hjem egnet som besøkshjem eller deg som fritidskontakt.

Thea Rasmussen
Telefon: 90 36 81 60
E-post: thea.rasmussen@gjovik.kommune.no