Det skal bygges nytt høydebasseng for vann på Klevmosæterhøgda. Anleggsarbeidene starter i disse dager, og vil pågå gjennom høsten og vinteren. Det vil i perioden bli mer trafikk av både større og mindre kjøretøy enn det som er vanlig. 

Eventuelle skader på vegen som følge av dette, vil bli utbedret. 

Beklager eventuelle ulemper dette medfører.