Vedtak av planprogram for detaljregulering av Trollskogen

 

Planprogram til detaljregulering for Trollskogen ble vedtatt av kommunestyret 9/11-23

Planprogrammet :

Hovedformålet med planarbeidet er å etablere et attraktivt område for eneboliger i Landsbyen Dokka

Vedtatt planprogram

For planområdet vil dette kunne bety:

  • Store tomter
  • God og sikker forbindelse til skole og idrettsanlegg
  • God adkomst ut av området til turområder og stier
  • God og sikker adkomst til urbane funksjoner, handel, service, kultur
  • Gode muligheter for lek i boligområdet