Dokka helsehus skal bygges om for å få plass til flere leger. Helsestasjonen har flyttet til nye lokaler på Dokka videregående skole i Nedre Smebyveg, for å få plass til den nye fastlegen som starter 1. september og fastlegen det nå er lyst ut etter.

Ombygning er i gang