Her er presentasjonen som ble holdt 14. mai

Presentasjonen viser Elvias forslag til trase for ny 132 kV-ledning.