Kommunale eiendomsavgifter 
Forfall 1. termin 1. april
Forfall 2. termin 1. oktober

Vi tilbyr månedlig fakturering for kommunale eiendomsgebyrer. Månedlige fakturaer skal sendes ut digitalt. En forutsetning for å få månedlig fakturering er at du oppretter eFaktura og/eller AvtaleGiro i din nettbank.

Send e-post til kari.tormoen@nordre-land.kommune.no og skriv at du ønsker månedlig fakturering av kommunale eiendomsgebyrer.
Oppgi navn på hjemmelshaver, samt gårds- og bruksnummer på eiendommen.

Husleie 
Forfall den 20. hver måned. Husleieregulering kan skje i januar hvert år.
Husleier i institusjon forfaller den 20. hver måned.

Barnehage
Forfall den 20. hver måned. Det faktureres for 11. måneder, ingen regning med forfall i august.

Skolefritidsordning (SFO) 
Forfall den 20. hver måned. Det faktureres for 10. måneder, ingen regning med forfall i juli og august dersom du ikke har kjøpt ekstra dager.

Egenbetalinger ved institusjon 
Forfall den 20. i hver måned.

Betaling for tilfeldige kommunale tjenester
Dette omfatter septikktømming, landbrukstjenester, landbruksvikar. levering av avfall, gjødselplan, utskrift av kart, oppvarmet basseng, fyringsved, hjemmetjenester, dagplass LBBS, trygghetsalarm, kantinesalg, kostpenger, middagssalg, matutbringing, vask av tøy, avlastningsopphold, vaktmestertjeneste, alkoholavgift, refusjon strømutgifter BOA/Torpa/Dokka, frankering, kopiering, erstatning/gebyr bøker, musikkskole, leie Dokkahallen, leie kinosalen, leie Parken, leie av rom ved skolene.

Forfallsdatoer her kan variere alt ettersom når grunnlaget legges inn, men mesteparten har forfallsdato den 20. i hver måned.

eFaktura
Nordre Land kommune har tilbud om eFaktura. Si ja takk til eFaktura når du får tilbud om det i nettbanken neste gang du betaler en regning fra kommunen.

Har du behov for å utsette betaling på faktura? Logg inn på mine fakturaer.

Mine fakturaer