Folkestien er en universelt utformet tursti som er mye brukt.
Fiskerampa ble stengt 4. mai og er åpnet igjen 10 mai.

God tur!