Trygghetssirkelen (Circle of Security Parenting) er et foreldreveiledningsprogram som er basert på 50 års forskning innen tilknytningsteori. Målet med kurset er å øke foreldrekompetanse og bidra til å bygge en trygg relasjon mellom foreldre og barn.

Om kurset
COS-P kurs skal støtte foreldre til å forstå hvorfor barn oppfører seg slik de gjør, hvilke behov de har, og hvordan de kan møte behovene på en omsorgsfull og støttende måte.

På kurset er vi innom følgende: 

  • Hvordan man kan tolke barnets behov
  • Regulering og forståelse av barnets følelser
  • Hvordan takle egen frustrasjon når barnet utfordrer

 

Kurset er delt opp i kapitler, vi viser filmklipp som utgangspunkt for dagens tema, reflekterer i gruppen og gir veiledning. 

Kursene går over 7-8 ukentlige samlinger, og varer ca. 1,5 time Det er 6-8 deltakere på hvert kurs. Kursene er gratis, og gruppeturene avholdes på Rådhuset i 3. etasje, mens individuelt kurs er på helsestasjonen.

Tidspunkt for gruppekurs:

  • oppstart fro nye kurs i september

Gruppene er avhengig av at det er et visst antall deltagere, og påmelding er derfor bindende.

«Folk om» har noen filmsnutter som kan gi en liten pekepinn om innholdet i kurset: trygghetssirkelen / folkOm

Informasjon om Circle of security parenting COS-P, Trygghetssirkelen

Alle foreldre ønsker å gi barna sine trygghet, og alle foreldre opplever utfordringer i hverdagen på ulikt vis. COS –P er et relasjonsbasert foreldreveiledningsprogram, hvor målet er å fremme trygg tilknytning mellom forelder og barn. Trygg tilknytning er en viktig beskyttelsesfaktor for barn. Barn har behov for trygge voksne for å kunne utvikle seg på en positiv måte. Tilknytning er det emosjonelle båndet som dannes mellom barnet og omsorgspersonene, starter i spebarnstiden og utvikler seg gjennom hele barndommen.  COS-P kurs støtter foreldre i det å forstå hvorfor barn oppfører seg som de gjør, hvilke behov de har, og hvordan man kan møte disse behovene på en omsorgsfull og utviklingsstøttende måte, og det å være gode nok foreldre.

Cos p til web 10.2019.png

Målet er at barnet skal kjenne trygghet i seg selv, slik at det står sterkere til å møte livets utfordringer.

Kurset baserer seg på forskningsbaserte grunnprinsipper om enkelte temaer som synes å være nødvendige betingelser for trygghet.
Kurset holdes på helsestasjonen.

Velkommen!