Trygghetssirkelen (Circle of Security Parenting) er et foreldreveiledningsprogram som er basert på 50 års forskning innen tilknytningsteori. Målet med kurset er å øke foreldrekompetanse og bidra til å bygge en trygg relasjon mellom foreldre og barn.

Om kurset
Foreldreveiledningskurset Circle of Security (COS), trygghetsirkelen, skal gi dere som foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre. Målet med kurset er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer senere i livet. Kurset kan også bidra til et bedre samspill mellom deg og barna dine, kanskje du blir kjent med barnet ditt på en ny måte.

Mål for opplæring: 

  1. Forstå barnets følelsesverden ved å lære å lese de følelsesmessige behov
  2. Støtte barnets evner til å håndtere følelser
  3. Forbedre utviklingen av barnets selvtillit
  4. Hedre den medfødte visdommen og ønsket om at barnet deres skal være trygt

Kurset går på onsdager i perioden januar til mars, og varer ca. 1,5 time per gang.
Det er 6-8 deltakere på hvert kurs. 
Kurset er gratis, og gruppekurs er på Torpa barne- og ungdomsskole, mens individuelt kurs er på helsestasjonen.

Tidspunkt for kurs:

Onsdager kl. 17.30-19.00 følgende datoer:  

  • 31.1 - Trygghetssirkelen; skjult, men rett foran øynene på deg.
  • 7.2 - Topp/bunn/hender/behov/SSKG/ hard og svak
  • 14.2 - Å være sammen med/organisere følelsene mine + OK og ikke OK
  • 6.3 - Signalisering og feilsignalisering/haimusikk/begrenset øverste del/begrenset nederste del
  • 13.3 - Begrensede hender – hard, svak og fjern
  • 20.3 - Å velge trygghet/brudd og reparasjon. Oppsummering og feiring

Gruppene er avhengig av at det er et visst antall deltagere, og påmelding er derfor bindende.

Circle of security parenting COS-P, Trygghetssirkelen

Enkelte ganger føler alle foreldre seg tapt eller uten en anelse om hva barnet vårt kan trenge av oss. Tenk deg hvordan det kunne føles hvis du var i stand til å forstå hva barnet ditt egentlig ba deg om. Circle of Security® Parenting™-programmet er basert på flere tiår med forskning om hvordan trygge foreldre-barn-relasjoner kan støttes og styrkes.

 

Cos p til web 10.2019.png

Målet er at barnet skal kjenne trygghet i seg selv, slik at det står sterkere til å møte livets utfordringer.

Kurset baserer seg på forskningsbaserte grunnprinsipper om enkelte temaer som synes å være nødvendige betingelser for trygghet.

Velkommen!