Trygghetssirkelen (Circle of Security Parenting) er et foreldreveiledningsprogram som er basert på 50 års forskning innen tilknytningsteori. Målet med kurset er å øke foreldrekompetanse og bidra til å bygge en trygg relasjon mellom foreldre og barn.

Om kurset
COS-P kurs skal støtte foreldre til å forstå hvorfor barn oppfører seg slik de gjør, hvilke behov de har, og hvordan de kan møte behovene på en omsorgsfull og støttende måte.

På kurset er vi innom følgende: 

  • Hvordan man kan tolke barnets behov
  • Regulering og forståelse av barnets følelser
  • Hvordan takle egen frustrasjon når barnet utfordrer

Kursene går over 7 ukentlige samlinger, og varer ca. 1,5 time
Det er 6-8 deltakere på hvert kurs. 
Kursene er gratis, og gruppekursene avholdes på Rådhuset i 3. etasje, mens individuelt kurs er på helsestasjonen.

Tidspunkt for kurs:

  • Tirsdager kl. 17-18.30  første samling 19. september 2023
  • Tirsdager kl. 12-13.30  første samling 19. september 2023

Gruppene er avhengig av at det er et visst antall deltagere, og påmelding er derfor bindende.

«Folk om» har noen filmsnutter som kan gi en liten pekepinn om innholdet i kurset: trygghetssirkelen / folkOm

Informasjon om Circle of security parenting COS-P, Trygghetssirkelen

Alle foreldre ønsker å gi barna sine trygghet, og alle foreldre opplever utfordringer i hverdagen på ulikt vis. COS –P er et relasjonsbasert foreldreveiledningsprogram, hvor målet er å fremme trygg tilknytning mellom forelder og barn. Trygg tilknytning er en viktig beskyttelsesfaktor for barn. Barn har behov for trygge voksne for å kunne utvikle seg på en positiv måte. Tilknytning er det emosjonelle båndet som dannes mellom barnet og omsorgspersonene, starter i spebarnstiden og utvikler seg gjennom hele barndommen.  COS-P kurs støtter foreldre i det å forstå hvorfor barn oppfører seg som de gjør, hvilke behov de har, og hvordan man kan møte disse behovene på en omsorgsfull og utviklingsstøttende måte, og det å være gode nok foreldre.

Cos p til web 10.2019.png

Målet er at barnet skal kjenne trygghet i seg selv, slik at det står sterkere til å møte livets utfordringer.

Kurset baserer seg på forskningsbaserte grunnprinsipper om enkelte temaer som synes å være nødvendige betingelser for trygghet.
Kurset holdes på helsestasjonen.

Velkommen!