I september er det ny kommunestyrevalg og ny periode for politikerne starter i oktober. For perioden 2023-2027 skal det nye kommunestyret velge representanter til de lovpålagte rådene. Dette er:

  • Eldrerådet
  • Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Ungdomsrådet - som velges hvert 2 år og er ikke på valg nå

Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner som representerer eldre og personer med nedsatt funksjonsevne til å foreslå medlemmer til rådene.

I Nordre Land skal rådene bestå av representanter og vara fra aktuelle organisasjoner samt folkevalgte representanter med vara

Slik sender dere forslag

Send forslagene på epost til postmottak@nordre-land.kommune.no eller via brev til Nordre Land kommune, postboks 173, 2882 Dokka, merkes politiske råd.

Forslagsstiller må skrive navn, telefonnr, epost og fødselsdato på den/de som foreslås og hvilket råd forslaget er til.
I tillegg må det foreligge en signert bekreftelse på at den/de som foreslås samtykker til å stille til valg.

Frist er 1. oktober 2023