Det nye telefonnummeret til helsestasjonen på
Dokka og i Torpa er 908 73 260 


Fra 14. oktober blir Digihelsestasjon introdusert i Nordre Land.
Dette gjør det mulig for deg å kommunisere digitalt med helsestasjonen og skolehelsetjenesten på en trygg måte. Meldingene kommer direkte inn i den elektroniske pasientjournalen. Du kan bestille time, få varsel om ny time, påminnelser og mulighet til å avbestille timer på nett.

Tilsvarende løsninger på Helsenorge brukes også av fastlege, spesialisthelsetjenesten og kommunale helsetjenester som pleie- og omsorgstjenesten. Dette gjør at kommunikasjonen blir lettere for grupper som i dag ikke har så lett for å komme i kontakt med helse, spesielt ungdom.  I dag foregår kommunikasjonen gjennom brev, telefon, oppmøte og e-post. 

Innlogging:

Logg deg inn på helsenorge.no ved å bruke Bank-ID, BankID på mobil, Bypass ID eller Commfides e-ID. Innloggingen har høyeste sikkerhetsnivå og gjør det mulig å utveksle personopplysninger. Foreldre har tilgang til sine barns tjenester basert på definert foreldreansvar i folkeregisteret.  

Avtaler og avbestilling:

Når du logger deg inn får du oversikt over avtaler med helsestasjonene i Nordre Land kommune, som konsultasjoner og avtaler.

Meldinger:

Du og eventuelt foresatte kan trygt sende og motta meldinger. Alle meldingene lagres i den elektroniske pasientjournalen.

Varsel på e-post eller tekstmelding:

Foresatte og ungdom over 16 år kan få varsel på e-post eller en tekstmelding i forkant av en eventuelt avtale med kommunen.

Veiledere:

Lenke til KS veiledningsvideo på YouTube:https://youtu.be/Q7jG_EYRNd4 

Veileder til "Slik endrer du samtykkenivå" 

Veileder til "Slik ser du timeavtaler til barenet ditt"