Det er sommerferie og noen tjenester har lavere bemanning enn normalt.

  • Kontaktinformasjon
  • Sommerfeireavvikling i legetjenesten
  • Sentralbord betjent hverdager kl 10-15 tlf. 61 11 60 00
  • Biblioteket har stengt uke 29. 
  • Hjemmetjenesten Dokka tlf. 469 47 241
  • Hjemmetjenesten Torpa tlf. 951 93 158
  • Landmo
  • Krefttelefon 958 98 315 (døgnbemannet)
  • Demenskoordinator tlf. 976 17 924
  • Tildelingskontoret tlf. 468 78 779

Vi oppfordrer til å ta kontakt med tildelingskontoret dersom det er eller oppstår behov for oppfølging.

Vi ønsker alle en god sommer.