Ny opplæringslov trer i kraft 01.08.2024. Kommunen må vedta en lokal forskrift om hovedmål ved den enkelte skole.

Hovedmål er språket som skal brukes av elever og ansatte i den skriftlige delen av opplæringen (skriftlig informasjon fra lærer, lærebøker og andre læremidler osv.) og i den skriftlige kommunikasjonen med elever og foresatte. Valget står mellom bokmål og nynorsk. I Nordre Land kommune er bokmål hovedmålet.

Forslag til forskrift om hovedmål 

Nordre Land kommune foreslår å forskriftsfeste at bokmål skal være hovedmålet ved alle skolene.

Høringsinnspill kan til 
postmottak@nordre-land.kommune.no
Frist 20. juli 2024