Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Ona Ulimoen på tlf. 920 59 436
eller ona.k.ulimoen@nordre-land.kommune.no for å avtale koronavaksinering.

Influensavaksine settes hos fastlege og bestilles på legekontoret.


Influensavaksine og koronavaksine anbefales dersom du er:

  • 65 år eller eldre
  • Bor på sykehjem
  • er under 64 år og tilhører en risikogruppe
  • er gravid

Er du uskikker på om du er i en risikogruppe kan du lese mer på lenkene under eller spørre legen din

Influensavaksinen til risikogrupper koster kr 260,-
Vi tar Vipps og kort. Ved eventuell kontant betaling er det fint om du har akkurat beløp

Koronavaksine er gratis.

Kan jeg ta både influensavakine og koronavaksine samtidig?
Ja, det er mulig. Samvaksinering vil spare tid både for vaksinatør og den som blir vaksinert.