Oppdatert informasjon 22.2

Det nærmer seg 1. mars og endringer i fastlegelistene for fastlegene på Landsbylegene DA. Endringene er nå synlige på helsenorge.no – bytte fastlege

Fastlegesituasjonen 22.2.2024
Status fastleger i Nordre Land 22.2.2024 på Helsenorge

Flere som har stått på fastlegelisten til Pojan E Azadfar har fått brev fra Helsenorge om at de har fått ny fastlege.

Hvordan bytte fastlege?

Klikk på linken

Bytte fastlege - Helsenorge

 • Logg deg inn – du må bruke BankID
 • Følge anvisningene
 • Dersom du ikke har BankID kan du ringe Tlf 23 32 70 00

Du må bytte fastlege selv, det er ikke anledning til å bytte fastlege for en annen.


Fastlegesituasjonen i Nordre Land

Permisjon

Fastlege Pojan E Azadfar ved Landsbylegene DA skal ha permisjon fra 22.01.24-22.03.24. Vikar for Pojan E Azadfar i denne perioden er lege Shoaib Feizi

Rekruttering og endringer i fastlegelister

Shahin Jamei som er LIS1 lege ved Landsbylegene DA, takket ja til fastlegestilling i forbindelse med rekruttering sommeren 2023. Han starter som fastlege fra 01.03.24. Det er en ny oppretta fastlegehjemmel og har pr i dag ingen pasienter. 

Nordre Land kommune har over mange år hatt fastleger som har hatt lange pasientlister. Listelengden pr i dag er mellom 1225 og 1820 pasienter pr fastlege. Fastlegene ønsker lavere pasientlister. Det vi ser i landet ellers er at fastleger ønsker lister mellom 800-1000 pasienter på listene. Fra 01.03.24 får vi en ny fastlege. Både Shahin Jamei og Pojan Azadfar har bedt om fastlegelister på 800 pasienter. 

Det er Helfo som ordner pasientlistene, og det som blir gjort med virkning fra 01.03.24 er 

 • Pasientlisten til Pojan E Azadfar har i dag ei liste på 1225 når den er full. Pasientlisten settes til 800 pasienter
 • Helfo flytter alle pasienter ut over 800 til Shahin Jamei sin liste
 • Pasientlisten til Eirik Bø Larsen reduserer listetaket med 200 pasienter og settes til 1620 – pasienter flyttes ikke
 • Pasientlisten til Reza Agdham reduserer listetaket med 200 pasienter og settes til 1575 – pasienter flyttes ikke
 • Pasientlisten til Stefan Løvsletten – ingen endring gjøres pr i dag
 • Pasientlisten til Anne Guro Jøranli – ingen endringer gjøres pr nå

Hvorfor flyttes ikke 200 pasientene fra hver av listene til Bø Larsen og Agdham?

Shahin Jamei vil ha ca 400 ledige plasser på sin liste etter at pasienter flyttes fra Pojan Azadfar sin pasientliste

Kommunen og fastlegene ønsker at pasienter skal gis muligheten til å velge å gå til listen til Shahin Jamei

Hvordan flytter HELFO pasienter fra en liste til en annen og hvordan får innbygger informasjon

 • Flytting av pasienter gjøres med et automatisk uttrekk fra den ene fastlege til en annen
 • Det er et tilfeldig utvalg som gjøres
 • Helfo sender brev til de som får ny fastlege

Det er lyst ut ytterligere to fastlegestillinger som kommunen ikke har lykkes med å tilsette fastleger i. Det vil bli lyst ut på nytt før påske.