Status og videre fremgang
Vannmålerne har nå ankommet, og vi er klare til å starte monteringen for de som ønsker det.
 
For de som har bestilt montering
De som har bestilt montering fra en av rørleggerne med fast pris, trenger ikke foreta dere noe angående henting av vannmåleren. Rørleggerne henter ut vannmåleren for dere som en del av bestillingen og vil få instruksjoner direkte fra oss.
 
For de som ønsker å bruke en annen rørlegger
Hvis du ønsker å bruke en annen rørlegger til monteringen, vennligst be rørleggeren ta kontakt med oss på e-post for mer informasjon.
 
Utlevering av vannmålere
Utlevering av vannmålere starter tirsdag 4. juni og vil skje fortløpende etter avtale. Vi foretrekker at rørlegger avtaler og henter ut vannmåleren.
 
GDPR og samtykke
Kommunen har valgt å gå til innkjøp av fjernavleste vannmålere. Modellen vi tilbyr dere har et innebygd SIM-kort og kommuniserer via telenettet. Den største fordelen med en fjernavlest vannmåler er at du som hytteeier slipper å være tilstede rundt nyttår hvert år, for å lese av ditt forbruk. Dette hentes inn automatisk. Målerne har innebygd batteri og har en antatt batterilevetid på 12-15 år. De har også noen andre funksjoner innebygd som gir oss verdifull informasjon ved eksempelvis lekkasjesøk. Denne informasjonen som sendes til oss er underlagt GDPR-lovverket og dere må derfor samtykke til at vi kan hente inn denne informasjonen fra dere, før dere monterer vannmåleren.
 
Innhenting av informasjon fra vannmålerne er underlagt GDPR-lovverket. Du må gi samtykke til at vi kan hente inn denne informasjonen fra din eiendom. Les personvernerklæringen og gi ditt samtykke før rørlegger kan hente ut vannmåleren:
Ferdigstillingsskjema
Etter at vannmåleren er montert, må nytt ferdigstillingsskjema fylles ut. Det er viktig at dette skjemaet brukes og ikke det gamle. Vi oppfordrer rørlegger til å fylle ut skjemaet på stedet, men det kan også fylles ut i ettertid av rørlegger eller eier hvis nødvendig:
Kontakt oss
Hvis noe er uklart eller du har noen spørsmål, ta kontakt med oss.
Vi håper at så mange som mulig vil vurdere å montere vannmåler på hytta.
Kontaktinformasjon
Telefon: 90 62 14 54
 
Takk for at du bidrar til miljøet og en bedre vannhåndtering!