Det kunngjøres at detaljregulering for Gjefle Næringspark er vedtatt. Detaljreguleringen legger til rette for næringsarealer og en del boligtomter.

Plan og vedlegg:

De viktigste plandokumentene ligger som vedlegg nedenfor

For ytterlige informasjon kan kommunens kartsider benyttes.

https://geoinnsyn.no/?project=nordre%20land&application=glt&zoom=15&lat=6746610.70&lon=557363.55