Det kunngjøres at detaljregulering for Rosteinvegen 4 er vedtatt. Detaljreguleringen legger til rette for en ombygging av eksisterende bygg i Rosteinvegen 4 fra bilverksted til politistasjon.

Plan og vedlegg

De viktigste plandokumentene ligger som vedlegg nedenfor

For ytterlige informasjon kan kommunens kartsider benyttes.

https://geoinnsyn.no/?project=nordre%20land&application=glt&zoom=17&lat=6744836.87&lon=557136.58