Huspartner AS har søkt om en mindre regulerinsgendring av reguleringsplan for Torstumoen Sør. De ønsker å gjøre om det nederste feltet (BKS1) til et likedan felt som BFS1, dvs til et område for 2-mannsboliger.

Det kunngjøres at endring av reguleringsplan for Torstumoen Sør er vedtatt.

Plan og vedlegg:

De viktigste plandokumentene ligger som vedlegg nedenfor

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Saksframlegg

For ytterligere informasjon kan følgende lenke til kommunes kartsider benyttes.