Fra våren 2020 tar BUA Nordre Land over utlån av elsykkel.
Følg med på https://www.facebook.com/BUANordreLand/ for info om når utlån begynner.
Pga koronakrisen har BUA Nordre Land vært stengt.

Takk til alle som lånte elsykkel i 2019 sesongen.
Totalt ble syklene brukt i 6641,3 kilometer!
Syklene skal inspirere innbyggere til miljøvennlig transport.

For å bidra til endrede vaner, bedre folkehelse og reduksjon av de lokale klimagassutslippene, har Nordre Land kommune 8 elsykler som lånes ut gratis til innbyggerne i Nordre Land kommune.