Fra våren 2020 tar BUA Nordre Land over utlån av elsykkel.
Se https://www.facebook.com/BUANordreLand/ for info.

Takk til alle som lånte elsykkel i 2019 sesongen.
Totalt ble syklene brukt i 6641,3 kilometer!
Syklene skal inspirere innbyggere til miljøvennlig transport.