Dagtilbud for eldre

Det er dagtilbud for eldre mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Tilbudet torsdag er primært et tilbud til personer med demens.

Dagtilbudet kan søkes av hjemmeboende, vedtak om plass gis for 1-2 dager pr. uke etter behov. 

Søknad sendes tildelingskontoret. 

MÅL:

Dagtilbudet skal bidra til

 • at brukere kan opprettholde fysiske, sosiale og praktiske ferdigheter og få god ernæring
 • at brukere kan bo hjemme lengst mulig
 • å forebygge isolasjon og ensomhet hos brukerne
 • å være en avlastning for pårørende

Målgruppe:

Hjemmeboende eldre og personer med redusert funksjonsnivå fysisk og/eller kognitivt,

 • som har utbytte av trening og aktivisering for å holde seg i best mulig form
 • som har utbytte av sosialt samvær med andre for å bedre sin livskvalitet
 • evt som trenger bistand mens pårørende får avlastning

Tilbudet prioriteres for eldre hjemmeboende med lite nettverk og helseutfordringer som i liten grad kan nyttiggjøre seg andre tilbud til eldre

Tjenestens innhold:

 • Transport til/fra dagsenteret
 • Frokost, formiddagskaffe og middag
 • Tilbud om deltagelse i ulike aktiviteter og trening
 • Sosialt samvær

Dagtilbud rehabilitering

Et tilbud for voksne som pga skade eller sykdom har behov for variert trening for å bedre eller vedlikeholde sin funksjon. Innholdet styres av hva den enkelte trenger å trene på, enten for å bedre fysisk form, bli mer selvhjulpen i daglige gjøremål, få bedre kognitiv funksjon eller bli mer aktiv i hverdagen

Sosialt samvær og samtale er viktig innhold i tillegg til trening.

Ansvarlig for tilbudet er fysioterapeut, ergoterapeut og aktivitør. 

Dagtilbudet foregår på onsdager og er for tiden delt i to grupper (pga plassbehov)

Gruppe 1 har tilbud mellom kl 09.00 og 12.00, og er ment for nye deltagere.

Gruppe 2 har tilbud mellom kl 12.30 og 14.00 og er for de som har deltatt en stund.

Søknad om deltagelse sendes Tildelingskontoret.

Det er mulig å få skyss til/fra dagtilbudet, egenbetaling er kr 100,-

På gruppe 1 tilbys enkel lunsj, egenbetaling er kr 40,-