Kommunestyret i Nordre Land har valgt 

  • meddommere til lagmannsretten
  • meddommere til tingretten
  • meddommere til jordskifteretten

Meddommere til Eidsivating lagmannsrett

Utvalg av kvinner: 

1. Eva Sirirud 
2. Anne Lise Kasenborg 
3. Liv Solveig Alfstad 

Utvalg av menn: 

1. Hans Christian Endrerud 
2. Thomas Berger 
3. Farid Latifi

Meddommere i Vestre Innlandet tingrett

Utvalg av kvinner: 

1. Torill Finnerud 
2. Silje Bakke Rustestuen 
3. Sølvi Kristin Kjellberg 
4. Inger Ellen Ulsaker 
5. Ingeborg Fosen Hasvold 
6. Marit Kvarberg 
7. Mette Øversveen 
8. Heidi Røstad 
9. Jorun Ødegård Bjerke 
10. Bente Harstad 
11. Guro Holm 
12. Tina Flensborg Kvamme 
13. Inger Kronvold 
14. Mona Lie 
15. Veronica Johansen Eng 
16. Rigmor Frøyslid Rosenberg 
17. Rita Berg 
18. Anne Lis Ulvesveen 
19. Lillian Kjeldsrud 

Utvalg av menn: 

1. Lars Erik Skogen 
2. Svein Rønningsveen 
3. Knut Ove Belgum 
4. Anders Aslesen 
5. Tore Haugerud 
6. Øyvind Sørlien 
7. Odd Arild Ulimoen 
8. Gulbrand Thomlevold 
9. Tom Furre 
10. Magne Erik Sagvold 
11. Tommy Lundgård 
12. Frank Peder Sveen 
13. Geir Sandberg 
14. Øyvind Ulsaker 
15. Kjetil-Andre Bjeglerud 
16. Ole Kristian Haugom 
17. Heine Elton 
18. Magne Olav Sveen 
19. Osman Musaogullari

Meddommere i Vestre Innlandet jordskifterett

Utvalg av kvinner: 

1. Kari Høifødt Åsødegård 
2. Torill Sogn Haug 
3. Birgitte Løkken Rostad 
4. Britt Julie Bjørkeli 
5. Mette Skogen 

Utvalg av menn: 

1. Morten Lie
 2. Per Kristian Ruud 
3. Gunnar Berg 
4. Øyvind Hasvold 
5. Erik Rosenberg Søreng