Hva er nødvarsel på mobil?

Nødvarsel på mobil er et nytt landsomfattende varslingssystem som ble lansert i januar i år. Det skal brukes til å varsle befolkningen på mobiltelefon om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse.

I en reell situasjon inneholder et nødvarsel informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv. Nødvarsel kan brukes både ved lokale, regionale og nasjonale hendelser.

Varslingsprøve 14. juni klokka 12:00

Onsdag 14. juni blir systemet testet over hele landet. Testen gjennomføres for å gjøre befolkningen kjent med systemet, og for å sjekke at det fungerer som det skal. 

Testen går ut til alle nyere og oppdaterte mobiltelefoner som befinner seg i Norge og som er koblet på 4G/5G. Noen nettbrett og smartklokker kan også vise nødvarsler.

Informer gjerne personer i familien som kanskje ikke har fått med seg at det kommer en test. Det kan være eldre, barn eller personersom kanskje ikke forstår norsk. Det finnes  informasjonsmateriell tilgjengelig på mange ulike språk, og det er også flere informasjonsfilmer som forklarer varslingsprøven på dsb.no/nodvarsel.

Samtidig tester også Sivilforsvaret tyfon-varslingsanlegg over hele Norge. Tyfonanlegget er basert på lydsignaler som høres over store områder. Vanligvis testes disse et par ganger i løpet av året. I Nordre Land har vi ikke tyfon.

Slik vil du merke testen

 • Telefoner som får testen vil vibrere og spille av en høy lyd i cirka 10 sekunder samtidig som det kommer opp en tekst på norsk og engelsk foran på skjermen.
   
 • Testen vil overstyre lydløs og andre innstillinger på telefonen. Dersom du ikke ønsker å motta testen, må du sette telefonen i flymodus eller skru den helt av i god tid før varslingstidspunktet. 
   
 • Teksten i varselet forteller at dette er en test, og at du ikke trenger å gjøre noe. Varselet kan "dras" vekk eller fjernes ved å trykke ok.
   
 • De som kjører bil når testen kommer, må la varselet ringe ut. Ikke les meldingen før du har stoppet, slik at du ikke tar fokus vekk fra vegen. 

Hva gjør jeg hvis jeg ikke får varselet?

 • Sørg for at telefonen din er oppdatert med nyeste programvare, hvis ikke kan det være årsaken til at du ikke får et varsel.
   
 • Det er ikke alle telefoner som kan motta Nødvarsel. Du kan sjekke på nødvarsel.no om din telefon er kompatibel.
   
 • Tilbakemeldinger på testen kan registreres i et eget skjema på nodvarsel.no

På nodvarsel.no finner du mer informasjon om varslingsprøven.