Vi er glade for å informere om at Bente Øverby er ansatt som ny kultursjef i Nordre Land kommune. Bente har vært en del av vår organisasjon i mange år og bringer med seg bred erfaring innenfor mange fagfelt.

Bentes nye rolle som kultursjef

I sin nye stilling vil Bente ha ansvaret for:

  • Utvikling og implementering av vår kulturstrategi
  • Koordinering av kulturelle arrangementer og aktiviteter
  • Samarbeid med lokale og regionale kulturaktører

Vi har stor tro på at Bente vil fortsette å styrke vårt kulturarbeid og bidra til å skape et levende og inkluderende kulturliv i Nordre Land kommune.

Velkommen, Bente!

Vi ønsker Bente velkommen i sin nye rolle og ser fram til et fruktbart samarbeid. Bente uttrykker stor entusiasme for sin nye stilling og sier:

“Jeg gleder meg veldig til å starte i jobben som kultursjef. Nordre Land har stort potensiale innen kulturområdet. Jeg ser frem til å samarbeide med folk i og utenfor Nordre Land kommune. Vi kan få til mye sammen, og samarbeid blir min nøkkel fremover.”