1. Elevrådene på ungdomsskolene i Torpa og Dokka foreslår kandidater til Ungdomsrådet. Kontaktpersoner for hver enkelt skole ved 1. valg er nåværende representanter i Arbeidsgruppa. Valget organiserers ellers på samme måte som politiske valg.
  2. På Dokka videregående skole er det kontaktpersonene som bistår i nominasjonen. Valget organiseres ellers på samme måte som politiske valg. Kandidatene må være fra Nordre Land.
  3. Klubbstyret på Parken Ungdomsklubb har ansvar for organisering og forslag på kandidater. Det er ungdomsklubbens medlemmer som velger representantene.
  4. Lag og foreninger oppfordres til å sende inn forslag på 1 kandidat. Valgliste sendes ut, hvor det skal velges 3 representanter. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.