Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler at flest mulig er forberedt på å klare seg selv i en uke. Det er fordi kommuner og nødetater må prioritere de som ikke klarer seg uten hjelp i en krise. 

Hvordan vil du og dine nærmeste klare dere hvis strømmen blir borte en lengre periode? Hva gjør du hvis vannet forsvinner? Hva hvis du ikke får handlet på en uke? 

Egenberedskap handler om å være forberedt på slike situasjoner.  

DSB lanserte 29. mai 2024 nye råd for egenberedskap. I løpet av høsten 2024 vil det sendes ut brosjyre med oppdaterte råd til alle husstander. 

Les mer om de konkrete rådene på nettsiden Sikker hverdag.