Kommunal veg Spåtind-Oppsjøen ble brøytet i forrige uke.

Vegen trenger noe tid på å tørke opp og Nordre Land kommune har et håp om å åpne samtidig med fylkesveg 2442 Værskei-Lenningen. Åpning FV2442 er planlagt åpnet fredag 9. juni 2023, men med forbehold om at sluttiden på vinterstenging er usikker og kan endres.

Det betyr at hvis kommunal veg Spåtind-Oppsjøen har tørket opp tilstrekkelig, så kan det bli åpning på fredag 9. juni. Pr i dag så vet vi ikke noe sikkert om det.

Endelig bekreftelse på om vegen åpnes fredag blir gitt torsdag 8. juni 2023.