Nordre Land er spesielt Nordsinni hardt rammet. Det arbeides nå med å kartlegge omfanget av skadene. Viken Skog med flere, arbeider med å lage en handlingsplan for oppryddingen slik at kapasiteten på hogstmaskinene i området kan utnyttes på best mulig måte. Opprydding vil starte så raskt som mulig og vil foregå frem til snøen eventuelt hindrer arbeidet. Oppryddingen vil deretter starte opp igjen til våren.

Dersom du har forsikret skogen kan du finne informasjon om hvordan du skal gå frem for å melde inn skaden på linken nedenfor.
https://www.skogbrand.no/omfattende-stormskader-fredag-19-11-21/

Det er viktig at skogeier sjekker egen skog og melder fra om behov for opprydding til skogbruksleder i Viken Skog, SB skog eller Nortømmer.

Vi oppfordrer alle til å være svært forsiktige med å starte oppryddingsarbeidet på egen hånd. Dette er farlig arbeid, som må gjennomføres av personell med riktig utstyr og opplæring. Skogbrukets HMS-utvalg har en film om dette her: https://youtu.be/GZRdUsq4hDk