Næringsutviklingsarbeid

Ca. 40 personer fra lokalt næringsliv, politikere og administrasjon møtte opp for å få resultatene fra undersøkelsen av næringsutviklingsarbeidet i Nordre Land.

 Undersøkelsen er etter mal fra Distriktssenteret.

Prosjektleder har vært Landsbyen Næringshage ved Ingunn Rønningen Kleven, med Nordre Land kommune og Innlandet fylkeskommune som samarbeidspartnere. 

 Ingrunn Rønningen Kleven, Ola Tore Dokken, Dag Arne Henriksen, Ola Helstad og Åse Gjefle
Ingrunn Rønningen Kleven (daglig leder Landsbyen Næringshage), Ola Tore Dokken (ordfører Nordre Land), Dag Arne Henriksen (seniorrådgiver Innlandet fylkeskommune), Ola Helstad (kommunedirektør Nordre Land) og Åse Gjefle (næringsrådgiver Nordre Land).

50% svarprosent på undersøkelsen er bra, og resultatene skal brukes når det skal prioriteres videre jobbing med næringsutvikling.

Her er resultatene av undersøkelsen

 Resultatene viser at kommunen legger til rette for næringslivet innen strøm og internett.

Kommunen har en vei å gå når det gjelder å informere om støtteordninger som gjelder næringslivet, samhandling og næringsarealer. Det ble ytret ønske om flere møteplasser og nettverk for næringslivet, og mer informasjon generelt.

Kommunedirektør Ola Helstad Nordre Land kommune

 I møtet fikk vi inspirasjon fra fra næringsaktive kommuner Eigersund og Ringsaker.

Takk til alle som har svart på undersøkelsen og som møtte opp på presentasjon og workshop.

Ingunn Rønning Kleven daglig leder Landsbyen Næringshage