30.04 er det fridag i skoleruta i Innlandet, og 1.mai er offisiell fridag, så første skoleuke blir tre dager, mandag – onsdag. 

Regjeringen la mandag 20.april frem en veileder for gjenåpning av skoler.
Smittevernveileder for 1-7 trinn grunnskole

De faglige rådene er tydelige: Det er trygt for barn å gå på skolen. Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til en offentlig grunnskoleopplæring i samsvar med denne loven og tilhørende forskrifter. Det gjelder alle elever. På grunn av koroanasituasjonen vil noen ytterst få barn som er definert i risikogruppe og har legeerklæring som bekrefter dette, fremdeles få sin opplæring som fjernundervisning når skolene åpner igjen. For å begrense smitte har vi satt i gang flere tiltak. I perioden framover er vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene for smittevern. 

Åpningstid for SFO og skole blir som tidligere, med unntak av at SFO er stengt på morgenen 27.april for å sikre at alle barn får god opplæring i smitteverntiltak og nye rutiner med sine lærere i gruppene sine første dagen. (Barn der foreldre har samfunnskritiske jobber og som ikke finner alternativer mandag morgen, har rett på tilsyn og melder behov til SFO eller rektor). Nytt er at alle foreldre må melde inn en plan i løpet av torsdag for hvilke tider barna vil bli levert og hentet på SFO de ulike dagene, og at disse tidene overholdes. Dette fordi vi vil unngå å blande elever fra flere grupper på SFO. Ukesplan sendes i IST direkte eller på sms til SFO. 

Mandag 27.april 

  • Elevene blir møtt av lærere ute 8:30 og går i sine grupper til anvist klasserom/uteareal. Mindre grupper / kohorter
  • Elevene deles inn i grupper (kohorter som helsedirektoratet kaller det) som skal være sammen.

Regjerningen har ikke satt noe øvre tak på gruppestørrelse, men anbefalingen er ca 15 elever per gruppe og vi følger dette. I inndeling av grupper forholder oss til etablerte klasser, og en klasse på 26 vil for eksempel bli delt i to kohorter. Det kan gjøres bytter på hvem som er i kohortene, men da etter en helg. Elevene vil bli fordelt på flere klasserom. 

Det er gjort egen vurdering for de midlertidige lokalene i Torpa, og for 4.trinn i Torpa vil de få sin undervisning i midlertidige lokaler ved Torpa EL. 


SFO vil benytte flere rom for å unngå å blande elever fra de samarbeidene kohortene. Eks. kan elever fra to kohorter ha SFO sammen, men ikke med andre. Det etterstrebes at barna er ute når de blir hentet. Skolehverdagen blir fremdeles litt annerledes enn før stenging, og skolene jobber nå for å få på plass nye smittevernrutiner for å styrke renhold og håndhygiene, etablere mindre grupper av elever (ca 15 barn per gruppe hvor to og to grupper kan samarbeide i løpet av uka) og rutiner for utetid slik at vi unngår å blande grupper. For å nevne noe. Skolene er godt forberedt, og dette skal vi klare. Som utdanningsdirektøren sa på pressekonferansen, så vil det ikke være mulig å drive «helt normal skole» i tråd med fag- og timefordeling og læreplanen enda, men vi gjør så godt vi kan. Uteskole – vi vil være ekstra mye ute med elevene, både i vanlige skoletimer og SFO. Det er viktig at barna har klær (og skift) for å være ute store deler av dagen. 

Syke barn (og ansatte) skal være hjemme. Ikke møt på skolen eller SFO hvis barnet ditt har symptomer på sykdom, dette gjelder også milde symptomer. Det er ekstra viktig at barna holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Hvis noen andre hjemme har luftveissymptomer eller fått påvist koronaviruset, skal dere ikke følge barna til skolen. Hvis barna blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med foreldrene. Barna må hentes eller gå hjem fra skolen så fort som mulig. Ansatte skal forholde seg til sin kohort og den samarbeidene kohorten, og skal unngå unødvendig kontakt med kollegaer og andre kohorter. 

Det legges opp til digitale samarbeidsmøter mellom lærere og så stabil fordeling av voksne per kohort som er praktisk gjennomførbart. Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. 

Foreldre skal helst ikke bli med inn på skolen. Vi prøver å ta imot barna ute og ønsker at foreldre ikke blir med inn på skolen eller i garderoben. Utviklingssamtaler vil foregå digitalt, på elevenes Teams eller via telefon. 

SFO har ikke mattilbud de første to ukene. Elevene må ha med matboks også til SFO. Det faktureres ikke matpenger disse to ukene. Skolemelkordningen går som normalt. Voksne må vaske hender og dele ut. 

Vi ønsker å være tilgjengelig for foreldre, og dere er velkommen til å ta kontakt med kontaktlærer eller ledelse per e-post eller telefon.
Skolehelsetjenesten er også tilgjengelig, og dere kan kontakte helsesykepleier på tlf 61 11 68 96 for Dokka og tlf 61 11 69 10/920 59 436 hvis dere ønsker helserelaterte råd eller noen å snakke med utenom skolen.

Huskeliste som vi ber foreldrene gå gjennom med barna før mandag 

  • Velkommen – vi gleder oss til å se deg!
  • Vask hendene før du drar på skolen og når du går inn på skolen. Det siste passer læreren din på. I løpet av dagen skal du vaske hendene flere ganger. Læreren forklarer deg hvordan. Du kan være med de som er i samme gruppe som deg, og nå læreren sier det, kan to grupper leke sammen. Da helst ute. Hvilken gruppe du er i, får du vite på mandag.
  • Dere skal være mye ute, så ha med klær etter vær.
  • Hvis du tar skolebuss må du sette deg på et dobbeltsete alene. Dere skal ikke sitte på samme sete som andre. 
  • Etter skoledagen skal alle barn tørke av pulten sin.
  • Det er ikke lov å ta med leker hjemmefra, men du kan ha med sekk og skrivesaker som normalt. Unngå å låne utstyr av hverandre mens dere er på skolen.
  • Du bør fremdeles være sammen med så få som mulig utenom skoletid, og da helst ute.
  • Vanligvis er vi glade for at elever møter tidlig på skolen, men nå ber vi om at elever som ikke er på SFO kommer før 8:30. Dette er de viktigste føringene vi har lagt i Nordre Land-skolen, og det kan komme mer informasjon fra skolene der det er behov.

VELKOMMEN TILBAKE PÅ SKOLEN!
Hilsen skoleledere og skoleeier i Nordre Land kommune