Tildeling og koordinering har nye lokaler.

Besøksadresse: Nedre Smebyveg 3 2870 Dokka.
Vi er tilgjengelig etter avtale.

Tildelingskontorets hovedoppgave er å svare på spørsmål, gi veiledning og behandle søknader om helse- og omsorgstjenester.

Vi vil i samarbeid med deg som søker og/eller pårørende, kartlegge nærmere hva som er behovet ditt. Vi tildeler blant annet helse og omorgstjenester, kommunal bolig, ledsagerbevis og parkeringsbevis.
Tildeling og koordinering samarbeider mye med andre tjenester, helse, omsorg og spesialisthelsetjenesten.

Søke tjenester?

Spørsmål om kommunal bolig