Treningstid søkes på Søknadsskjema

Lag og foreninger kan søke om treningstid i Idrettshallene våre, Dokkahallen og Flerbrukshallen i Torpa.
Søknadsfrist er 31. mai.
Søknad om halltid gjelder for skoleåret 24/25.

Dokkahallen kan deles i to, og du kan søke om hel eller halv hall. Flerbrukshallen i Torpa kan deles i tre, og du kan om søke 1/3, 2/3 eller hel hall.

Leie av hel hall kr. 240,- pr time.

Følgende kriterier gjelder for tildeling av treningstid:

  • Ukedager fram til kl. 21.00 prioriteres barn og unge
  • Typiske hallidretter prioriteres

For spørsmål kontakt Tom Stomlien