Skogselskapet i Oppland har hatt/kommer til å ha fem skoleskogdager i Nordre Land i år, hvor tilsammen ca. 180 barn og unge har fått undervisning om skogen fra Skogselskapet. Det er også sendt ut digitalt infostoff til skolene, til for eksempel bruk under koronatida.  

Nordre Land
- Dokka ungdomsskole, (2. juni)
- Furulund barnehagen, plantedag, (15.juni)
- Torpa ungdomsskole, 9.og 10. trinn, (15. september)
- Dokka skole, 5. trinn (21. september)
- Dokka vgs. (kommer 19. oktober)

- hadde også avtale med Torpa barneskole, som ble avlyst i vår

Den nye lærerplanen
Høsten 202 var startskuddet for den ny lærerplanen for skoleverket. Denne går i hovedsak ut på at det jobbes mer tverrfaglig, mer fokus på å ta bærekraftige valg, skjønne sammenhenger og gå i dybden. Skogselskapets undervisningsopplegg er tilpasset kompetansemålene i naturfag i den nye læreplanen.

Se bilderapport fra besøk