Fiskeretten til Tronhus i Skrautvål sameie leies ut for årene 2022 og 2023.

Årlig leie: kr. 2.000,-.

Søknad om leie sendes styret for Tronhus, v/sekretær Terje Lindalen innen 31. januar 2022.

Søknad sendes på e-post.

Kontakttelefon  951 01 140.