Angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten og får svært dramatiske konsekvenser for befolkningen, både voksne og barn, i Ukraina. Formannskapet er innstilt på å legge forholdene til rette for at flyktninger fra krigen i Ukraina kan komme til Nordre Land, og ber kommunedirektøren forberede mottak av krigsflyktninger så snart nasjonale myndigheter anmoder om dette.

I Nordre Land bor det både russere og ukrainere, og formannskapet oppfordrer alle innbyggere i Nordre Land til å være inkluderende, vise solidaritet og medmenneskelighet i en svært krevende tid.

Mange barn er nå bekymret og redde over krigen i Ukraina. Formannskapet er opptatt av at voksne må ta dette på alvor og snakke med barna, og oppfordrer barnehager og skoler til å være oppmerksomme på barnas reaksjoner på situasjonen.

Formannskapet ber kommunedirektøren gjennomgå kommunens beredskapsrutiner og følge opp eventuelle anmodninger fra nasjonale myndigheter.

Formannskapet ber også kommunedirektøren ta initiativ til å få en oversikt over aktuelle boliger i det private markedet som kan benyttes til å huse ukrainske flykninger. Samt ta initiativ til et møte med frivillige organisasjoner for å legge til rette for at kommunen og frivilligheten er koordinert og forberedt på å bidra i en mulig flyktningsituasjon.