Datahjelp er et tilbud om digital veiledning for innbyggere som ønsker å få eller forbedre digital kompetanse.
Med «datahjelp» mener vi bruk av datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner. Tilbudet er et lavterskel tilbud. Du vil trenge å ha med din bærbare PC, nettbrett eller smarttelefon da det alltid er best å lære og øve på eget utstyr. Innføringen skal hjelpe deg til å komme i gang med å bruke «data».

Det gis veiledning en til en. Ingen spørsmål er dumme, og vi hjelper de som kommer så godt vi kan.

Tilbudet er et samarbeid mellom biblioteket, frivilligsentralen og kommunen.
Du vil bli møtt av en frivillig veileder som vil hjelpe deg.


Vet du om noen som kunne ha glede av tilbudet, tips de gjerne.

  • Sted: biblioteket på Dokka
  • Tid: blir annonsert

Velkommen igjen ved en senere anledning.