Vinterstengt kommunal veg mellom Spåtind og Oppsjøen åpnes for trafikk fredag 29. mai 2020 kl. 13.

Vegen kan fortsatt være noe bløt på enkelte partier og særlig langs vegkanter. Det er derfor kun lette kjøretøy med maks 3 tonns aksellast som kan benytte vegen.

Fylkesveg mellom Etnedal og Gausdal blir ikke åpnet nå og det er derfor bare mulig å kjøre inn til krysset ved Oppsjøen og snu der. Vegen vil bli skiltet som blindveg.

Nordre Land kommune oppfordrer til at det kjøres med forsiktighet og at det tas hensyn til vegen og andre trafikanter.