Nordre Land kommune kan tilby enkle hjelpemidler som lånes ut til innbyggere og besøkende ved midlertidige og/eller akutte behov. 

Ved langvarig behov lånes hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral, Gjøvik, etter søknad.  Fysio – og ergoterapitjenesten kan gi deg bistand og veiledning.

Låne hjelpemidler i en kort periode

Vi kan tilby utlån av:

  • Krykker 
  • Rullator eller prekestol 
  • Manuell rullestol
  • Toalettstol eller toalettforhøyer 
  • Dusjstol
  • Hjertebrett til seng eller sykeseng

Lageret er lokalisert i underetasjen på Landmo, inngang fra Gamlevegen.

For utlån på dagtid hverdager ring hjelpemiddeltekniker: 901 93 468

Ved akutt behov kveld/helg kontakt Rehabiliteringsavdelingen Landmo; tlf.nr.  913 06 624 
eller hjemmesykepleien; tlf.nr. 469 47 241

Ved behov for utkjøring, innhenting og reparasjon av hjelpemidler: Ta kontakt med hjelpemiddeltekniker: 901 93 468

Varig utlån

Har du behov for varig utlån av hjelpemidler må du søke om vedtak fra NAV Hjelpemiddelsentral. 

Fysio- og ergoterapitjenesten i kommunen kan hjelpe deg med å utrede behovet ditt , hjelpe med søknad, tilpasning og opplæring i bruk av hjelpemidlene.

På NAV Hjelpemiddelsentral finnes en rekke hjelpemidler for områdene bevegelse, forflytning, syn, hørsel, kommunikasjon, hukommelse mm. Det er et krav for utlån her at behovet er varig og vesentlig. 

For bistand til formidling av hjelpemidler kontakt ergoterapitjenesten i kommunen: 90160176

NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet, Gjøvik: 40702805

 

Hjelpemidler for nedsatt syn eller hørsel

Hjelpemidler for nedsatt syn eller hørsel må det søkes om hos NAV Hjelpemiddelsentral.

Kommunens fysio- og ergoterapitjeneste kan bistå med å gjøre en vurdering av hvilke hjelpemidler som er aktuelle og videre hjelpe med å skrive søknad, tilpasse og gi opplæring i bruk. 

Kommunal synskontakt: 97034038

Synshjelpemidler er aktuelt der briller ikke gir tilstrekkelig hjelp for lesing osv. Det er nødvendig med epikrise fra øyelege for å søke på synshjelpmidler. 

Kommunal hørselskontakt: 48279769

Hørselstekniske hjelpemidler kan gi hjelp ved nedsatt hørsel, i tillegg til eller istedenfor høreapparat. 

Eksempler: Samtaleapparat, hørebøyle for å lytte på TV eller radio, varsling ved dørklokke, telefon, brannvarsler.

Kommunenes hørselskontakt har ikke ansvar for oppfølging av høreapparat. Det må tas kontakt dit høreapparatet er utlevert.