Kommunalt hjelpemiddellager

Nordre Land kommune har et korttidslager for utlån av hjelpemidler ved akutte og midlertidige behov.

Eksempler på hjelpemidler er:
Krykker, rullator, dusj- og toalettstol, toalettforhøyer, rullestol, sykeseng.
Lageret er lokalisert i underetasjen på Landmo, inngang fra Gamlevegen.

For utlån på dagtid hverdager ring hjelpemiddeltekniker: 901 93 468

Ved akutt behov kveld/helg kontakt Rehabiliteringsavdelingen Landmo eller hjemmesykepleien.
Ved behov for utkjøring, innhenting og reparasjon av hjelpemidler: Ta kontakt med hjelpemiddeltekniker.

Varig utlån
Har du behov for varig utlån av hjelpemidler kan ergoterapitjenesten bistå deg med søknad til NAV Hjelpemiddelsentral, Gjøvik. Her finnes en rekke typer hjelpemidler innen områdene forflytning, bevegelse, syn, hørsel, hukommelse, kognisjon eller hjelpemidler for å bli pleid i hjemmet. Det er et krav at hjelpemiddelbehovet er vesentlig og varig.
Telefon ergoterapeuter: 901 60 176

Kommunal synskontakt

Kommunen har egen synskontakt: Veiledning og hjelpemidler for svaksynte. Epikrise fra øyelege er nødvendig for søknad på synshjelpemidler. Telefon: 970 34 038

Kommunal hørselskontakt

Kommunen har egen Hørselskontakt: Hjelp til anskaffelse og montering av hørselstekniske hjelpemidler(samtale, lytting på TV, varsling etc.).  Ansvaret gjelder ikke oppfølging av høreapparat. Telefon: 482 79 769