Nødnummer

BRANN 110
POLITI   112
AMBULANSE 113

Legevakt  116 117
(utenom legekontorenes åpningstid)

Vakttelefoner i Nordre Land kommune

Kommunal beredskap

Beredskap i Nordre Land kommune

Beredskapsplanen er kommunens overordnede plan for håndtering av kriser og uønskede hendelser. Kommunen har først og fremst ansvar for egen virksomhet, men kan også bli bedt om å bidra i situasjoner som "eies" av andre instanser. Alle krisehendelser skjer i en kommune.

I Nordre Land kommune har stabsleder John Løvmoen det daglige oppfølgings- og koordingeringsansvaret for kommunal beredskap. Dette innebærer å samordne det kommunale beredskapsarbeidet gjennom ulike beredskapsplaner, øvelser og kontakt med overordnede beredskapsmyndigheter.

Virksomhetsledere i kommunen har ansvar for at det utarbeides og vedlikeholdes beredskapsplaner innenfor hvert område.

Plan for kriseledelse

De aller fleste kriser og uønskede hendelser håndteres av enheter som har dette som sin daglige oppgave. Dette er i tråd med ansvars-, nærhets-, og likhetsprinsippet. Når hendelsene når et visst omfang, eller krever tverrfaglig innsats, er det nødvendig å forsterke og koordinere arbeidet. Da etableres den kommunale kriseledelsen som ledes av kommunedirektør, og for øvrig består av ordfører, avdelingsdirektører, kommuneoverlege, kommunikasjonsrådgiver, politirepresentant og leder av det kommunale beredskapsarbeidet.

Kommunal beredskap

Kommuneorganisasjonen rår over store ressurser i form av personalressurser, kompetanse, bygg og anlegg. Det er et mål at kommunen skal være organisert på en slik måte at den er best robust og i best mulig stand til å mestre uforutsette hendelser og situasjoner. Alle virksomheter i kommunen har krav om å utarbeide og vedlikeholde egne beredskapsplaner.

Psykososialt kriseteam 

Kommunen har et eget psykososiale kriseteam  som skal yte psykisk og sosial omsorg ved ulykker og katastrofer. Enheten er en ressurs- og støtteenhet for de som rammes, og som skal bistå innsatspersonellet inntil det ordinære støtteapparatet kan overta oppfølgingen.

 

Nordre Land kommunes beredskapsansvarlig: John Løvmoen tlf: 470 20 075

Hva kan du gjøre selv?

Sikker hverdag gir deg tips om hva du kan gjøre for å forberede deg og din familie på stor og små hendelser.

Dersom du har behov for akutthjelp, og telefonen ikke virker, bør du vurdere følgende

  • Prøv alle kommunikasjonsmidler. Selv om ett middel er nede, kan det hende de andre virker. Dvs prøv fasttelefon, mobiltelefon, og internett (Skype).
  • 112 fungerer uansett hvilken teleleverandør du har, men det er kun 112 (politi) som gjør det. Om det gjelder brann eller helse ringer du 112 og ber om å bli satt over. Det kan være du må fjerne sim-kortet om det ikke virker med en gang.
  • Oppsøk naboen. Det kan være store forskjeller i nettene når det er brudd.
  • Om du har mulighet, forflytt deg slik at du bytter mobilmast. Det kan godt hende nabomasta virker selv om masta ikke virker der du bor.
  • Reis til kommunesenteret. Der oppsøker du legevakt, lensmann eller kommunehus. Disse har mulighet for viderevarsling, ved for eksempel å bruke satellitt-telefon.

Om strøm og kommunikasjon er borte over lengre tid, vil vi oppfordre til å oppsøke naboene for å forsikre seg om at de har det bra. Det er alltid bra å bry seg.