Vil dere gifte dere borgerlig i Nordre Land?

Fra 1.1.2018 ble vigelsmyndigheten fra tingretten overført til kommunene. Nedenfor finner du informasjon om hvordan du går frem dersom du ønsker borgerlig vigsel i Nordre Land kommune. Forespørsel om vigsel må sendes kommunen senest 14. dager før ønsket dato for vielse.

Skjema må sendes folkeregisteret
Det første som må gjøres er å sørge for at egenerklæringer, forlovererklæringer og eventuelle attester fylles ut. Skjemaene sendes folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Folkeregisteret foretar så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.
Klikk her for lenke til folkeregisteret (Skatteetaten) med oversikt over skjema.

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Les Skatteetatens vei til ekteskap – steg for steg

Hva koster det å vie seg i Nordre Land? 
Vielser i Nordre Land rådhus er gratis.

Hvor og når kan vi gifte oss?

Man behøver ikke være bosatt i Nordre Land for å gifte seg i Nordre Land kommune. Det er fortrinnsvis lagt opp til at vigsler gjennomføres  på ordførerens kontor i rådhuset mellom kl. 12-15.  Dersom det er ønske om andre løsninger, må dette forespørres.

Hvem kan vie og hvordan foregår seremonien?

Ordfører og varaordfører har vielsesmyndighet direkte etter loven. 

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp utenfor seremonirommet 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. 

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer. Det er plass til inntil 10 gjester.

Paret må vise original prøvingsattest og legitimasjon før seremonien starter. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret.

Tolk

Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må brudeparet selv sørge for kvalifisert tolk. Dersom bruden eller brudgommen trenger tolk, skal tolken ikke være i slekt/venn til brudgom og motsatt.