Flyktningesituasjonen

I 2022 har vi tatt i mot 55 flyktninger til Nordre Land. 
Vi har vedtatt å bosette 70 flyktninger i 2023. 

Flyktninger i forbindelse med krigen i Ukraina, og venner/familie/huseiere som huser flyktningene, kan kontakte flyktningekoordinator i NAV,
tlf. 930 61 465 
Koordinator bistår med kartlegging, informasjon, råd og veiledning, og koordinerer/videreformidler hjelpebehov til riktig instans i eller utenfor kommunen.


For mer informasjon se NAV sine nettsider:
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/krigen-i-ukraina-og-ytelser-fra-nav


Har du leilighet, hus eller hybel til Ukrainere?
Meld inn på skjema til Nordre Land kommune.
Vi tar kontakt dersom det blir aktuelt.
Boligen må ha eget bad og kjøkken, samt være i nærheten av servicefunksjoner som butikk, skole, barnehage osv. De fleste som kommer skal på språkopplæring og introduksjonsprogram på Sølve i Hov, det er derfor mest aktuelt med boliger med gangavstand til bussholdeplass i Dokka sentrum.


Ønsker du å bidra frivillig med hjelp og støtte?

Meld inn på skjema frivillig innsats, språkstøtte/tolk eller annet. Dersom du ønsker å bidra med klær eller utstyr, ta kontakt med Nordre Land Røde Kors


Tilfluktsrom

Mange spør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om tilfluktsrom. Nordre Land kommune har også fått mange spørsmål.

DSB skjønner godt at noen kan bli urolige på grunn av situasjonen i Ukraina. Da er det naturlig at man søker informasjon, og DSB synes det er fint at mange ønsker å vite mer om tilfluktsrom og hvor de er.

Verken DSB eller Sivilforsvaret har sendt ut melding om å klargjøre tilfluktsrom, skriver DSB på sine nettsider
Se offentlige tilfluktsrom i kart på denne siden


Aktuelle lokale linkerAktuelle nasjonale linker