Furulund barnehage ligger i nabolaget til Dokka barneskole, Dokka ungdomsskole og Dokka videregående skole.
Vi benytter oss av nærmiljøet, blant annet Lands museum, Trollskogen, Landsbyskogen og Smeby.
Ansatte som jobber i barnehagen har ulik kompetanse. Vi har barnehagelærere, fagarbeidere og ufaglærte assistenter.

Avdelinger

Barnehagen har fire avdelinger;