Øygardsjordet barnehage ligger på nordsiden av Dokka sentrum, i nærheten av Landmo. Vi bruker er nabo med Trollskogen, og har kort vei til skoleområdet, Smeby og nærhet til sentrum aktivt.
Ansatte som jobber i barnehagen har ulik kompetanse. Vi har barnehagelærere, fagarbeidere og ufaglærte assistenter.

Avdelinger

Øygardsjordet barnehage har fem avdelinger;