Kommunedirektør: Ola Helstad


 

Kommunedirektørens ledergruppe


Organisasjonsutvikling

Assisterende kommunedirektør: Tom Rune Bratlien

 • HR, lønn og opplæringskontor
 • Fellestjenesten
 • Utvikling
 • Økonomi
 • IKT
 • Kultur
  • kino
  • kulturskole
  • bibliotek
  • sentrumsservice
  • Frivilligsentral
  • BUA
  • Parken ungdomsklubb

Tjenesteutvikling 0-24

Kommunalsjef: Veronica Myhre

 • Skole
  • Dokka barne- og ungdomsskole
  • Torpa barne- og ungdomsskole
 • PPT
 • Barnehage
  • Furulund
  • Mariringen
  • Solheim
  • Tonlia
  • Øygardsjordet
 • Helsesykepleiertjenesten
 • NAV
 • Voksenopplæring
 • Programfinansiering 0-24
 • Ungdomscoach
 • Familieteam/familieveileder 
 • Gjøvik og Land barnevernstjeneste

Tjenesteutvikling 24+

Kommunalsjef: Toril Naustdal

 • Institusjonstjeneste
  • Landmo, avdeling 1, avdeling 3, Soltun, Eirtun, Rehab, sykehjemslege
  • Kjøkken og vaskeri
  • Dagsenter
 • Hjemmetjeneste
  • Hjemmetjenesten Dokka
  • Hjemmetjenesten Torpa
  • Psykisk helse og rus
  • Bofellesskap: Rudsgata 2-12, Snertinn, Furuholtet
  • Åsligata avlastningsbolig
  • Ambulerende team
  • Dagsenter
  • Ergo- og fysioterapi
 • Tildelingskontoret
 • Legetjenester
  • Landsbylegene Dokka
  • Torpa legesenter
  • Kommuneoverlege

Samfunnsutvikling

Konstituert kommunalsjef: Halvor Askvig

 • Teknisk
  • vann og avløp, kommunale veger
  • eiendomsforvaltning
  • byggdrift og renhold
 • Investeringsprosjekt
 • Plan og næring
  • byggesak
  • arealplaner
  • oppmåling
  • miljørådgivning
  • landbrukskontor
 • Brann og redning
  • brannvesen
  • brannforebyggende